Acil tıp, Uluslararası Acil Tıp Federasyonu tarafından yapılan tanıma göre, tüm yaş gruplarındaki hastaları etkileyen hastalık ve travmatik hasarın içerdiği akut ve acil durumların tanımlanmasının , önlenmesinin ve yönetilmesinin düzenlendiği birimdir.

Hastanemiz Acil Servis departmanı, mimari dizaynı, fiziksel koşulları, donanımı ve hizmet kalitesi sebebiyle ilimizdeki özel hastaneler içerisinde 2. Basamak acil servisi olan tek hastanedir.

Hastanemiz acil servis departmanında 3 acil uzmanı, 7 pratisyen hekim, 12 acil tıp teknisyeni görev yapmaktadır. 24 saat boyunca tüm branş hekimlerimize gerektiği durumlarda konsültasyon için ulaşılabilmektedir. Acil servisimizde, erişkin acil bölümümüzde hastalarımızın ilk değerlendirmelerinin yapıldığı bir triyaj odası ve muayenelerinin tamamlandığı ilk bakı odamız bulunmakta ve ilk bakı odamız , monitör, oksijen ve aspirasyon sistemi içeren 5 adet pendant bağlantılı hasta sedyesi içermektedir. Hastalarımızın tedavilerinin düzenlenip izlemlerinin yapıldığı gözlem odamız, birer yedekli olmak üzere 7 adet medikal air sistemi yerleştirilmiş olan ve gerektiği durumlarda sayısı artırılabilecek şekilde dizayn edilmiş 7 adet hasta yatağından oluşmaktadır. Ayrıca erişkin acil ile bağlantılı 3 yataklı 1 adet çocuk muayene odamız ve 6 yataklı çocuk gözlemimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra resüsitasyon,küçük cerrahi işlemlerin yapıldığı travma, alçı ve acil röntgen odamız mevcuttur.