Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Berkay Sağlık Hizmetleri AŞ. olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. İş
başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini
okuyunuz. Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, eğitim durumunuz, mesleki deneyiminiz gibi kişisel verileriniz ile özgeçmişiniz veya üst yazınızda yer verdiğiniz diğer kişisel verilerinizi tarafımıza yapmış olduğunuz iş başvuruları sırasında elde etmekteyiz. Kişisel verilerinizi, Berkay Sağlık Hizmetleri AŞ.’nin  işe alım süreçlerini yürütmek, tarafınızla iletişime geçmek ve iş görüşmelerini organize etmek amacıyla açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi Türkiye içinde veya dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktayız. Kişisel verileriniz, başvurduğunuz pozisyona  bağlı olarak bir yıldan iki yıla kadar saklanacak ve bu sürelerin tamamlanmasının ardından silinecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için özgeçmişinizi yeniden iletmeniz önem taşımaktadır.  Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek
isteriz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
İşbu bilgilendirme metnine ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza
ilişkin talepleriniz için bize” info@medova.com.tr” adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tarafınıza, otuz günü aşmamak kaydıyla
mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacaktır.