CHECK – UP NEDİR?

Check – up, sağlık sorunu olmayan bireylerin, genel değerlendirilmesi, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, genetik yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taraması olarak tanımlanmaktadır.
Tıpta en temel amaç, hastalıklar ortaya çıkmadan önce gelişme riski tespit edilip alınan koruyucu önlemler sayesinde olabilecek bir hastalığı geciktirmek hatta engellemek veya henüz başlangıç aşamasında yakalayıp vücutta kalıcı hasar bırakmadan iyileşmesini sağlamak ya da kontrol altında tutmaktır. Bu bağlamda check – up taramaları, erken farkındalık ve erken tedavi planı oluşturarak kişilerin yaşam kalitesini artırıp yaşam süresini uzatacak, ileri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunlarını, hasta ve ailesi açısından yıpratıcı bir süreç olmaktan uzaklaştıracak, özellikle genetik yatkınlığı(aile öyküsü) olan ve kanser gibi erken teşhisi son derece önem arzeden hastalıklarda hayat kurtarıcı olacaktır.

Check – up, sadece bir laboratuvara kan verilerek ya da bazı görüntüleme testleri uygulanarak tarama yapılmasını amaçlayan bir yöntem değildir. Merkezimiz bünyesinde gerçekleşecek check – up taramaları, hekimin kişiyi görmesi ile başlayıp özgeçmiş, soy geçmiş ve alışkanlıklar ile ilgili bilgilerin alınmasını takiben fizik muayeneyi, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla teşhisin kesinleşmesini ve ilgili uzman kliniğine sevkini içermektedir.

 

GENEL OLARAK CHECK – UP KAPSAMINDA OLAN TESTLER

 

 • Fizik muayene
 • Kan yağlarının(kolesterol) ölçümü
 • Kan şekeri ölçümü
 • Metabolizma göstergelerinin ölçümü
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Kan hücre sayımları
 • İdrar tahlili
 • Akciğer grafisi
 • Göz ve kulak-burun-boğaz tetkikleri
 • Karın içi organların tetkiki için batın ultrasonografisi
 • Kalp tetkikleri (EKG, EKO)
 • Tiroid (guatr tetkiki) ve hormon taraması
 • Kadınlarda meme muayenesi ve tetkikleri
 • Kadınlarda jinekolojik inceleme
 • Erkeklerde prostat tetkikleri
 • Gaitada gizli kan
 • Beyin MR

 

40 yaşını geçmiş herkesin, yılda bir kez kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Check – up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık -menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check – up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Check – up yaptırmak kişinin kendisine ve sağlığına özen göstermesidir. Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check – up yaptırması son derece önemlidir.

Kendinize önem verin, check – up yaptırın, sağlık durumunuzun farkında olun.

Ayrıntılı Bilgi ve Randevu İçin: 444 86 82