Op. Dr. Azer Aras Uluğ

Op. Dr. Azer Aras Uluğ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doktora Sor

Sorunuz gönderilmiştir!

Geçerli bir e-posta adresi girin ve mesajınız 1 karakterden uzun olacak

 • Görev Aldığı Birim

  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Eposta Adresi

  azer.ulug@medova.com.tr

Op. Dr. Azer Aras Uluğ

Eğitim/Fakülte

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001

Uzmanlık Eğitimi

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Mesleki İlgi Alanları

Genital Estetik, Riskli Gebelik Takibi, Laparoskopik Cerrahi

Mesleki Deneyim

Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi

Elazığ Medikal Park Hastanesi

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özel Türkiye Kızılay Derneği ve Ticaret Borsası Hastanesi Konya

 

Yayınlar

NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI

 • Maternal – Fetal Tıp ve Perinatolojin Derneği Intrauterin Gelişme Geriliği (IUGR) Toplantısı
 • Fetal Medicine Foundation Turkısh Perinatology Society Early Pregnancy Screening Certification
 • Word Association Of Reproductive Medicine The Uterus in ART April 2006
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği Ürojinekoloji Çalıştayı 23-24Haziran 2006
 • Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi Kolposkopi Kursu 16 Mayıs 2007
 • Ulusal ÜremeEndokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006) 7-10 Eylül 2006
 • Turkısh- German Gynecological Association 16-20 Mayıs 2007
 • Ulusal – 4.Uluslararası Enopoz & Osteoporoz Kongresi 17-21 Ekim 2007
 • Medical Park Sağlık Grubu Bireysel Kalite sorumluluğu Eğitimi 24 Temmuz 2008
 • Infertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşım Ovulasyon Indüsiyon (Ol) ve Kontrollü Ovaryan
 • Hiperstimülasyn (KOH) Kursu 27 Nisan 2008 (TSRM)
 • Tür Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 7 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2009
 • Adriyatik’ten Çin’e Üreme Sağlığı Toplantıları 28 Eylül – 2 Ekim 2009
 • Palandöken Kadın Doğum Kongresi 3-7 Mart 2010
 • 09 – 11 Nisan 2010 10 Yıl MİRENA FORUM toplantısı
 • Selçuklu Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD II. Yıldönğmğ Sempozyumu 25 Aralık 2011
 • Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Üreme tıbbı Derneği PCOS Sempozyumu 29 Ocak 2012
 • Palandöken Kadın Doğum Kongresi 1-4 Mart 2012
 • Menopozda Güncel Gelişmeler Konulu Toplantı
 • Ulusal Jinekoloji ve Ostetrik Kongresi 9-13 Mayıs 2012
 • Yardımla Üreme Yöntemlerinde Tartışmalı konular Sempozyumu
 • Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği 11 Uludağ Jinekoloji veObstetri Kış Kongresi 7-10 Mart 2013
 • TC Sağlık Bakanlığı ANNE SÜTÜ il BESLENME DANIŞMANLIK Eğitimi 15-17 Mayıs 2013
 • Selçuk Üniversitesi Jinekoloji Sempozyumu 6 Nisan 2014
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp Perinataloji Derneği Ulusal Kongresi 24-27 Eylül 2014
 • GYNEFİX Teknik Eğitim Semineri 11 Mayıs 2015
 • 13 Ulusal jinekoloji ve obstetrik Kongresi 11-15 Mayıs 2015
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi 20-31 Ekim 2015
 • Türk Alman Jinekoloji Derneği II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak kongresi
 • Laparoskopik cerrahi Kursu
 • Video – Laparoskopi Temel Eğitim Katılımı
 • Vajinal Histerektomi Kursu 21 Şubat 2016
 • İnfertilite – Endoskopi 1 Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilte Akdemisi & Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı 06-09 Mart 2016
 • Perinatoloji Sempozyumu 10 Nisan 2016
 • Reproduktif Endokrinoloji ve Jinekoloji Onkoloji sempozyumu 8 Mayıs
 • 2016 PERİNATOLOJİ DERNEĞİ Erken Gebelik ve Sorunları Katılımı
 • Uygulamalı endoskopik Cerrahi Kursları Jinekoloji Katılımı
 • Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği UTCE.AUVAKFI UFUK Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği 31 MART – 1 NİSAN 2018 Mikro Cerrahi Kursu
 • 31 Mayıs – 1 Haziran 2018 hayvan Ameliyathanesinde Laporoskopi Kursu
 • CİSED 03.03.2019 Cinsel Terapi Eğitimi Sertifikası

YAYINLAR:

Doktora Tezi:

 • Intakt Dışı Ratlarda Aromataz Enzim Inhibitörleriniden Letrazole ve Anastrozole’ün Kemik Mineral
 • Dansite ve Kemik Turnover Markerlarına EtkisininAraştrılması 2006 Fırat Üniversitesi Tez Danışmanı: Selahattin Kumru

 

Effects of aromatase inhibitors letrazole and anastrazole on bone metobolisim and steroid hormone levels in intact female rats. Kumru S, Aras A Yılmaz B, Sandal S, Gurates B. Gnecol Endocinol 2007 oct; 23(10): 556-61