Op. Dr. Yaşar Karataş

Op. Dr. Yaşar Karataş

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Doktora Sor

Sorunuz gönderilmiştir!

Geçerli bir e-posta adresi girin ve mesajınız 1 karakterden uzun olacak

 • Görev Aldığı Birim

  Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Eposta Adresi

  yasar.karatas@medova.com.tr

Op. Dr. Yaşar Karataş

Eğitim/Fakülte

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Uzmanlık Eğitimi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi / 2013

 

Mesleki İlgi Alanları

Omurganın dejeneratif hastalıkları ( Disk hernileri, Spinal stenoz, Omurga kaymaları)

Omurga travmaları

Omurga tümörleri

Doğumsal omurga ve omurilik hastalıkları

Beyin tümörleri

Kafa travmaları (Kırıklar, beyin kanamaları)

Hidrosefali

Mesleki Deneyim

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Yayınlar

 • Keskin F, Kalkan E, Karatas Y. A Case of Upper Thoracic Intradural-Extramedullary Multiple Meningiomas. Neurosurgery Quarterly. 2013;23(3):224-225
 • Erdi F, Kaya B, Keskin F, Koç O, Karatas Y, Kalkan E. Congenital Carotid-–Jugular Fistula in a Child: A Case Report. Vasc Endovascular Surg. 48(3) 256-258, 2014
 • Erdi F, Kaya B, Karatas Y, Esen H, Ustun M E. Diffuse Ossified Meningioma of the Upper Thoracic Spine: A Case Report. Neurosurgery Quarterly: 24;240-242, 2014
 • Karatas Y , Cengiz S L , Ustun M E. A case of symptomatic syncronous cervical and cerebellar metastasis after resection of thoracal metastasis from temporal glioblastoma multiforme without any local recurrence. Asian J Neurosurg. 2016 Oct-Dec;11(4):452.
 • Karatas Y, Cengiz S L , Esen H , Toker A , Savas C. Effect of Carvedilol on Secondary Damage in Experimental Spinal Cord Injury in Rats. Turk Neurosurg. 2015;25(6):930-5. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.11749-14.1.
 • Kaya B , Kalkan E , Erdi F , Keskin F , Karatas Y. Multiple Lumbar Perineural Cysts Presented With Nonspecific Back Pain. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2013; 30(2): 418-421
 • Keskin F, Erdi F, Kalkan E, Karatas Y. Recurrence of Primary Spinal Cyst Hydatid in a HIV (+) Patient: A Case Report. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2013;30(2):455-460
 • Erdi F, Emiroglu M , Kaya B , Karatas Y, Guney O. Cerebellitis and concomitant acute hydrocephalus in a child: Case report. Journal of Neurological Sciences(Turkish) 31:(4) 42; 808-812, 2014
 • Karataş Y, Erdi F, Kaya B , Keskin F, Akay R, Kalkan E. Conus medullaris syndrome due to dorsally migrated thoracic disc herniation. World Spinal Column Journal 2: 51-54, 2015
 • Kaya B, Erdi F, Kılınc I, Keskin F, Feyzioglu B, Esen H, Karatas Y, Uyar M, Kalkan E. Alterations of the thioredoxin system during subarachnoid hemorrhage-induced cerebral vasospasm. Acta Neurochir (Wien). 2015 May;157(5):793-800. doi: 10.1007/s00701-015-2390-z. Epub 2015 Mar 18.
 • Keskin F, Erdi F, Kalkan H, Karatas Y, Koc O. Extradural Spinal Chondromyxoid Fibroma Mimicking Intradural Mass Lesion: MR and MR myelographic Images. The Spine Journal. 2015 Jul 30. pii: S1529-9430(15)01206-1. doi: 10.1016/j.spinee.2015.07.465.
 • Karatas Y, Ustun M.E. Congenital cervical dermal sinus tract caused tethered cord syndrome in an adult: a case report. Spinal Cord: Cases and Series (2015) 2, 15021; doi:10.1038/scsandc.2015.21
 • Keskin F, Kalkan H, Kaciran BK, Erdi MF, Karatas Y, Kalkan E. Primary tumor of thoracic vertebra: Chondrosarcoma. The Spine Journal 16 (2016) e33–e34
 • Erdi F, Keskin F, Kalkan H, Karatas Y, Koc O. Ruptured Spinal Artery Aneurysm Associated with Coarctation of The Aorta. Spine J. 2015 Sep 11. pii: S1529-9430(15)01389-3. doi: 10.1016/j.spinee.2015.09.015.
 • Erdi F, Keskin F, Esen H, Kaya B, Feyzioglu B, Kilinc I, Karatas Y, Cuce G, Kalkan E. Telmisartan ameliorates oxidative stress and subarachnoid haemorrhage-induced cerebral vasospasm. Neurol Res. 2016 Mar;38(3):224-31. doi: 10.1080/01616412.2015.1105626. Epub 2016 Mar 23.
 • Kaya B, Çiçek O, Erdi F, Findik S, Karatas Y, Esen H, Keskin F, Kalkan E. Intratumoral hemorrhage-related differences in the expression of vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor and thioredoxin reductase 1 in human glioblastoma. Mol Clin Oncol. 2016 Oct;5(4):343-346.
 • Erayman I, Erdi F, Kalkan E, Karatas Y, Kaya B, Keskin F, Izci EK, Uyar M. Evaluation of nosocomial infections and related risk factors in a neurosurgery intensive care unit. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2016;9(4):7334-7338
 • Erdi F, Kaya B, Esen H, Karatas Y, Fındık S, Keskin F, Feyzioglu B, Kalkan E. New Clues in the Malignant Progression of Glioblastoma: Can the Thioredoxin System Play a Role? Journal of Turkish Neurosurgery. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.18991-16.2
 • Üstün M E, Karataş Y, Güney Ö, Kurtoğlu E. Surgical treatment of an anterior thoracolumbar Type IVB spinal arteriovenous malformation. 24-27 October, 2012, Bratislava, Slovakia, EANS
 • Üstün M E , Büyükmumcu M , Kaya B , Karaköse S , Aydın A D , Karataş Y. Determination of the variation in the circle of willis by computed tomographic(CT) angiography. 24-27 October, 2012, Bratislava, Slovakia, EANS
 • Üstün M.E , Karatas Y , Eryılmaz M A , Güney Ö. Anterior cervical artrodesis using distractable cage and stabilization with plate and screw fixation via transoral approach at the craniocervical junction. 24-27 October, 2012, Bratislava, Slovakia, EANS
 • Karatas Y, Erdi F, Kaya B, Keskin F, Kılınc I, Izci EK, Uyar M, Kalkan S, Kalkan E. Tocilizumabın spinal kord iskemi reperfüzyon hasarında nöroprotektif etkilerinin incelenmesi. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, Türk Omurga Kongresi
 • Karatas Y, Kalkan E, Keskin F, Kaya B, Erdi F, Esen H, Kenan M. Kronik böbrek yetmezliğine sekonder gelişen hiperparatiroidizmin nadir bir komplikasyonu omurganın brown tümörü. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, Türk Omurga Kongresi
 • Karatas Y, Keskin F, Izci EK, Erdi F, Kaya B, Kalkan E. Travmatik L1-2 spondilopitozis. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, Türk Omurga Kongresi
 • Karatas Y. Nöroşirurji Yeterlik Sınavına Hazırlık, Bölüm: Omurga tüberkülozuna detaylı bir bakış ve ayırıcı tanı. Editörler: Hüseyin Biçeroğlu, Murat Hancı. ISBN:978-605-9358-05-7, US Akademi, 2016, Türkçe
 • Kalkan E, Erdi F, Karatas Y, Kaya B. Tuberculosis of the Central Nervous System. Editors: Turgut M, Akhaddar A, Turgut AT, Garg RK. ISBN 978-3-319-50711-8, Springer, 2017.
 • Kalkan E , Erdi F , Keskin F , Kaya B , İlik K , Karataş Y. Enfekte lumbosakral spinal dermoid kist. Genel Tıp Derg 2010;20(1):31-34
 • Kalkan E, Erdi F, Keskin F, İlik K , Karataş Y. Gibboziteye neden olan ve tedavi altında farklı seviyede reaktivasyon gösteren Pott Hastalığı. Genel Tıp Derg 2010;20(3):121-123
 • Kalkan E , Keskin F , Karataş Y, Kaya B , Güney A Ö. Supratentoryal ve infratentoryal multiple kavernom olgusu. Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: 124-127
 • Erdi F, Kaya B, Keskin F, Karatas Y, Izci EK, Kalkan E. Kalvarial Dev Osteom: Olgu Sunumu. ISJMS 2015;1(1):18-20
 • Karatas Y, Erdi F, Kaya B, Keskin F, Izci EK, Üstün ME. Transient ventriculoperitoneal shunt malfunction after constipation. ISJMS 2015;1(2):35-37
 • Kaya B, Erdi F, Keskin F, Karataş Y, İzci EK, Toğuşlu G. Meme Kanserli Hastada İzole Dural-Kalvaryal Metastaz: Olgu Sunumu. Acta Oncologica Turcica 90-92 DOI: 10.5505/aot.2015.18291
 • Karatas Y, Kaya B, Erdi F, Keskin F, Esen H, Kalkan E. Glioblastoma Multiformenin atipik lokalizasyonlu nadir bir varyantı: Serebellar epitelioid glioblastoma. Türk Nöroşirürji Dergisi.
 • Erdi MF, Karataş Y, Kaya B, Keskin F, İzci EK, Oltulu P, Kalkan E. Alt ekstremite yumuşak doku anjiosarkomunun serebral metastazı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 2016;26(2), 162-164
 • Keskin F, Kalkan E, Koç O, Erdi F, Kaya B, Toğuşlu G, Karataş Y. Behçet Hastalığı Olan Bir Hastada Woven EndoBridge Serebral Anevrizma Embolizasyon Cihazı ile İlk Klinik Deneyim: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 2016;26(2), 137-140
 • Kalkan E, Erdi F , Karataş Y. İntraparankimal hava sıvı seviyesi veren lezyona yol açan rinore. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, KKTC. EPS-308
 • Kalkan E , Erdi M F , Karataş Y, Kurtoğlu E. Ankilozan spondilitli bir hastada gelişen travmatik servikal dislokasyon: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-81
 • Kalkan E, Erdi M F , Keskin F, Karataş Y. Travmatik BOS fistülleri ve MR sisternografi: İki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-83
 • Kalkan E , Erdi M F , Karataş Y , Kurtoğlu E . Rekürren diskektomi sonrası gelişen segmental instabilite. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-82
 • Kalkan E, Erdi M F, Karataş Y , Kurtoğlu E. Uzun süre sonra gelişen komşu segment hastalığı ve instabilite: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-89
 • Kalkan E, Erdi M F, Keskin F, Karataş Y. Temporal tümörü taklit eden serebral tüberkülom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-88
 • Cengiz Ş L, Erdi M F, Yavuz S, Karataş Y. Nasofrontal ensefalosel. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-148
 • Kalkan E, Koç O, Erdi M F, Karataş Y. Kronik böbrek yetmezlikli hastada aynı seansta karotid stenozu ve AcoA anevrizmasına endovasküler tedavi: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-85
 • Keskin F, Kalkan E, Karataş Y, Koç O. İskemik serebral infarktla prezente olan kanamamış intrakranial anevrizma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-220
 • Keskin F, Kalkan E, Koç O, Karataş Y. İntrakranial anevrizmada haberci bulgu olarak perianevrizmatik sızıntı kanaması. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-221
 • Keskin F, Karataş Y, Kurtoğlu E, Dündar S. Menenjiom kliniğini taklit eden stroke olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-235
 • Keskin F, İlik M K , Karataş Y. Yaklaşan kanamanın habercisi başağrısı. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-237
 • Cengiz Ş L, Karataş Y, Özkal E. Sellar malign tümör. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-311
 • Kalkan E, Keskin F, Karataş Y. Frontobazal Yerleşimli Meningiomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-395
 • Kalkan E, Keskin F, Karataş Y. Spinal epidural abselerde erken tanı ve tedavinin önemi. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-409
 • Kalkan E, Keskin F, Erdi M F, Karataş Y. HIV(+) hastada farklı seviyede nüks eden primer spinal kist hidatik: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-33
 • Keskin F, Kalkan E, Karataş Y, Güney A Ö. Pediyatrik hastada idiyopatik kronik subdural hematom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-179
 • Kalkan E, Keskin F, Karataş Y, Bülent Kaya, Güney A Ö. Supratentoryal ve infratentoryal yerleşimli multipl kavernom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-222
 • Kalkan E, Keskin F, Karataş Y, Koç O, Erdi M F. Distal süperior serebellar arter anevrizması ve endovasküler tedavisi: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-287
 • Keskin F, Kocaoğullar Y, Karataş Y, Esen H, Özkal E. Spinal epidural mesafede diffüz büyük B hücreli lenfoma: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği
 • Keskin F, Karataş Y, Üstün M E, Güney A Ö. Bir buçuk frontoorbital yaklaşımla total çıkarılan iki kraniofarengioma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-310
 • Cengiz Ş L, Karataş Y, Dündar S, Güney Ö , Üstün M E. Posteriordan transforaminal lomber interbody füzyon cage uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-51
 • Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Far lateral disk hernisi:Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-54
 • Karataş Y, Dündar S, Kurtoğlu E, Güney Ö , Üstün M E. Konjenital servikal filum terminale,dermal sinüs traktı ve split kord malformasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-55
 • Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Posterior spinal enstrümantasyon sonrası gelişen komşu segment hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-173
 • Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Radyolojik Görüntülemede Ters klinik bulgu veren lomber disk hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-184
 • Karataş Y, Dündar S, Kurtoğlu E, Araç D, Üstün M E, Önder Güney. Subaraknoid kanamaya neden olan baziller tepe anevrizması ve Moya Moya hastalığı birlikteliği. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-304
 • Karataş Y, Cengiz Ş L. İkinci servikal omurga düzeyinde vertebral arter komşuluğunda görülen delici tığ batması olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-368
 • Karataş Y, Keskin F, Araç D. Os Odontoideum:Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-384
 • Karataş Y, Güney Ö , Üstün M E. Anterior serebral arterin nadir bir vasyasyonu; triple A2. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-385
 • Keskin F, Karataş Y, Kalkan E, Koç O, Özbek O. Kanamış distal A2 anevrizmasının endovasküler koil embolizasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-387
 • Keskin F, Karataş Y, Özkal E, Erdi M F. Glioblastoma multiformenin farklı lokalizasyonda nüksü. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-411
 • Karataş Y, Üstün M E. Glioblastoma multiforme de total çıkarımın sağkalım süresi üzerinde etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-425
 • Karataş Y, Cengiz Ş L, Üstün M E. Torakal, serebellar ve servikal metastazlar yapan glioblastoma multiforme olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-432
 • Keskin F, Karataş Y, Özkal E. İntrakraniyel kapiller hemanjiom:Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-477
 • Keskin F, Karataş Y, Kurtoğlu E, Dündar S, Erdi M F, Kaya B. Geç teşhis edilmiş nörolojik defisiti olmayan travmatik C6-7 dislokasyon olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-20
 • Keskin F, Kalkan E, Karataş Y. Torakolomber bölgenin kırıklı çıkık travmasında posterior yaklaşımla tedavi olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-42
 • Keskin F, Kalkan E, Karataş Y. Üst torakal fraktür-dislokasyonlu iki olgunun posterior yaklaşımla tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-43
 • Kocaoğullar Y, Keskin F, Karataş Y. Spinal epidural kapiller hemanjiom:olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-44
 • Keskin F, Kalkan E, Karataş Y. Kuvvet kaybı yapmamış lomber disk herniasyonuna bağlı kauda equina sendromu: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-46
 • Keskin F, Karataş Y, Kaya B. Pediatrik hastada intrakranial yerleşimli dev kist hidatik. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-217
 • Keskin F, Karataş Y, Özkal E. İnfratentoryal yerleşimli araknoid kist: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-219
 • Keskin F, Koç O, Özbek O , Karataş Y, Kalkan E. İpsilateral ICA petrokavernöz segmentte çift anevrizmanın pipeline stent embolizasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-293
 • Keskin F, Karataş Y, Erdi M F, Esen H. Serebellar glioblastoma multiforme: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-406
 • Keskin F, Karataş Y, Kocaoğullar Y , Özkal E. Posterior fossa cerrahisi sonrası gelişen serebellar mutizm ve uygunsuz ADH salınımı sendromu birlikteliği: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-424
 • Karataş Y, Dündar S , Araç M D, Kurtoğlu E, Üstün M E. Dev serebellopontin köşe menenjiomunda kombine subtemporal presigmoid yaklaşım: Olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. bilimsel kongresi, 27-30 Eylül 2012, Gaziantep, Türkiye. E-poster bildiri, PS13
 • Karataş Y, Üstün M E. Erken puberteye neden olan hipotalamik hamartom: Olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. bilimsel kongresi, 27-30 Eylül 2012, Gaziantep, Türkiye. E-poster bildiri, PS40
 • Erdi F, Keskin F, Kaya B, Yasar Karatas, Kalkan E. Akut parapleji ile klinik bulgu veren ayrık omurilik malformasyonu olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-58
 • Erdi F, Kaya B, Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Primer multiple torakal spinal PNET olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-313
 • Erdi F, Güney Ö , Kaya B , Dündar S, Yasar Karatas. McCune-Albright sendromu: bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-317
 • Keskin F, Erdi F, Kaya B, Karataş Y. Endometrial-servikal karsinomlu bir hastada intrakranial metastazı taklit eden atipik menenjiom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS- 442
 • Erdi F, Kaya B, Keskin F, Karataş Y, Koç O, Kalkan E. Spontan karotiko-jügüler fistül olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS- 496
 • Kaya B, Keskin F, Erdi F, Karataş Y, Kocaoğullar Y. Enterococcus faecalis’in neden olduğu cerrahi alan enfeksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-591
 • Kalkan E, Erdi F, Kaya B , Karataş Y. Siyatalji ile prezente olan Herpes Zoster enfeksiyonu:Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-66
 • Erdi F, Kalkan E, Keskin F, Kaya B, Karataş Y. Epidural hematomu taklit eden alışılmamış dural metastazlar:İki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-382
 • Karataş Y, Akay R , Keskin F, Erdi F, Kaya B, Kalkan E. Conus medullaris syndrome due to dorsally migrated thoracic disc herniation. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 11
 • Karataş Y, Keskin F, Erdi F, Kaya B, Kalkan E. Uzun süre inhaler steroid kullanan KOAH lı bir erişkinde analjeziklere yanıt vermeyen multiseviye vertebral çökme kırığı ile ilişkili bel ve sırt ağrısı. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 131
 • Karataş Y, Keskin F, Erdi F , Kaya B, Kalkan E. D vitamini eksikliğine bağlı servikal vertebral rikets ve boyun ağrısı. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 220
 • Keskin F, Erdi M F, Kaya B, Karataş Y. Kafa travması sonrası rüptüre olan dermoid kist olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 396
 • Erdi F, Keskin F, Kaya B, Karataş Y, İzci EK, Toğuşlu G, Kalkan E. Adölesan çağda lomber disk hernisi: İki olgu nedeniyle. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 10
 • Keskin F, Erdi F, Karataş Y, İzci EK, Toğuşlu G, Koç O, Kalkan E. İntraserebral hematom ile prezente olan arteriovenöz malformasyon olgusu ve endovasküler tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 157
 • Erdi F, Karataş Y, Kaya B, Keskin F, İzci EK, Koç O. Distal anterior koroidal arter anevrizması ile birlikte görülen arteriovenöz malformasyon olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 515
 • Erdi F, Karataş Y, Kaya B, Keskin F, İzci EK, Kalkan E. Alt ekstremite yumuşak doku anjiosarkomunun serebral metastazı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 529
 • Erdi F, Karataş Y, Keskin F, İzci EK, Kenan M, Koç O, Kalkan E. Multiple serebral anevrizma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 729
 • Erdi F, Kaya B, Karataş Y, İzci EK, Keskin F. Meme kanserli hastada izole dural-kalvaryal metastaz. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 819
 • Karataş Y, Erdi MF, Kaya B, Keskin F, İzci EK, Güney AÖ, Kalkan E. Kronik subdural hematom cerrahisi sonrası gelişen intraparankimal ve intraventriküler hemoraji. Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt: 26, Ek Sayı 2, 210-211
 • Erdi MF, Karataş Y, Keskin F, Kaya B, Toğuşlu G, Koç O, Kalkan E. A rare cause of the ischemic stroke: Middle cerebral artery dissecting aneurysm. Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt: 26, Ek Sayı 2,230
 • Keskin F, Karataş Y, Erdi MF, Kaya B, Kenan M, Kalkan E. Saçlı derinin trişilemmal kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt: 26, Ek Sayı 2,370
 • Kaya B, Erdi MF, Dadacı M, Gültekin ND, Karataş Y, Keskin F, Güney AÖ, Örs R, Kalkan E. Meningomyelosel defektlerinin kapatılmasında erken cerrahi ve primer kapamanın önemi: kendi deneyimimiz. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt: 26, Ek Sayı 2,144
 • Kaya B, Karataş Y,Erdi MF, Keskin F, İzci EK, Kalkan E. Kafa travması sonucu meydana gelen beyin ödemine bağlı unkal herniasyon ve posterior serebral arter enfarktı. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt: 26, Ek Sayı 2,221
 • Karataş Y, Dündar S, Eryılmaz M A, Avunduk M C, Sakarya M E, Üstün M E. Hipofiz tümörlerinin manyetik rezonans görüntülemedeki farklılıklarının intraoperatif görünüm ve histopatolojik inceleme sonuçları ile korelasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye, SS 87
 • Kaya B, Erdi F, Kılınç İ, Keskin F, Feyzioğlu B, Esen H, Karataş Y, Uyar M, Kalkan E. Subaraknoid kanamaya bağlı serebral vasospazmın tiyoredoksin sistemi üzerine etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, SS 48
 • Kalkan E, İlik MK, Keskin F, Erdi F, Kaya B, Karataş Y. Servikal omurga kırığı olan travma hastalarında cerrahi zamanlamanın nörolojik iyileşme üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, SS 131
 • Keskin F, Erdi F, Koç O, Karataş Y, İzci EK, Kalkan E. Kanamamış anevrizmalarda endovasküler tedavi sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, SS 168
 • Erdi MF, Kaya B, Esen HH, Karataş Y, Fındık S, Keskin F, Feyzioğlu B, Kalkan E. Primer ve sekonder glioblastomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 ekspresyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Sözlü Sunum, Cilt: 26, Ek Sayı 2, 134-135
 • Erdi MF, Kaya B, Eryılmaz A, İzci E, Karataş Y, Keskin F, Öter A, Güney Ö, Kalkan E. Hipofiz adenomlarının tedavisinde endoskopik transsfenoidal cerrahi sonuçlarımız: 70 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Sözlü Sunum 105, Cilt: 27, Ek Sayı 1, 92
 • Kalkan E, Keskin F, Karataş Y, Kaya B, Erdi MF, Güney AÖ, İzci EK. Spinal enstrümantasyon cerrahisinde malpraktis örnekleri ve endikasyon şartının önemi. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Sözlü Sunum 234, Cilt: 27, Ek Sayı 1, 140

 

Katıldığı bilimsel kongre, kurs ve sempozyumlar:

 • International Neuroimplantation Congress, 22-23 January, 2010, İstanbul,Turkey
 • Selçuk Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 29 Mart-6 Nisan, 2010, Konya, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan, 2011, Antalya, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu Hipofiz Adenomları konulu toplantısı, 2-3 Haziran, 2012, Konya, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kursu, 28 Haziran-01 Temmuz, 2012, Konya, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu , 25-28 Eylül , 2014, Çeşme, İzmir, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Spinal Denge ve Erişkin Deformitesi Kursu, 25-28 Eylül , 2014, Çeşme, İzmir, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği Akademik Yazım Eğitimi Toplantısı, 2-4 Ekim, 2015, İstanbul, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Spinal Deformite Kursu, 11 Haziran 2016, İstanbul, Koç Üniversitesi Hastanesi
 • Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği, Klinik Nutrisyon Eğitimi, 15.10.2016, Konya, Türkiye
 • Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları 1. Temel Bilimler ve 4. Omurga Deformiteleri modülleri, 17-18 Aralık 2016, Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları 2. Travma ve 3. Dejeneratif Omurga Hastalıkları modülleri, 14-15 Ocak 2017, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları 5. Destrüktif Omurga Hastalıkları modülü, 19 Şubat 2017, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye
 • Türk Omurga Derneği XII. Uluslararası Omurga Kongresi, 19-22 Nisan, Antalya, Türkiye

 

Ulusal Dergilerde Hakemlikler

 • Anevrizmaya Bağlı Olmayan Arterial Temastan Dolayı Gerçekleşen Görme Alanı Defekti: Bir Olgu Sunumu. İbni Sina Tıp Bilimleri Dergisi, 20 Şubat 2015
 • The incidence and risk factors for the progression of proximal junctional kyphosis in degenerative lumbar scoliosis following long instrumented posterior spinal fusion. Medicine 27 Apr 2016
 • Are Transitional Vertebra and Spina Bifida Occulta Related with Lumbar Disc Herniation and Clinical Parameters in Young Patients with Chronic Low Back Pain? The Eurasian Journal of Medicine, 16 Dec 2015
 • Nucleoplasty with NuCore Injectable Nucleus Replacement for Herniated Lumbar Disc: a Multıcenter Study with a Minimum Five-Year Follow-up. Sci-Technol, 24 Jan 2016
 • A corny cause of CSF ascites: A case report and review of literature. SAGE Open Medical Case Reports,
 • Unusual spread of renal cell carcinoma to the clivus. Case Reports in Neurological Medicine, 19 Feb 2016
 • “Direct vision” operation of posterior atlantoaxial transpedicular screw fixation for unstable atlantoaxial fractures. Medicine, 04 Mar 2017

 

Atıf yapılan makale:

 • Kaya B, Erdi F, Kılınç I, Keskin F, Feyzioglu B, Esen H, Karatas Y, Uyar M, Kalkan E. Alterations of the thioredoxin system during subarachnoid hemorrhage-induced cerebral vasospasm. Acta Neurochirurgica 2015;157(5):793-799
 • Yolas C, Kanat A, Aydin MD et al. Unraveling of the Effect of Nodose Ganglion Degeneration on the Coronary Artery Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study. World Neurosurgery 2016;86:79-87
 • Duan XC, Wen ZJ, Shen HT et al. Intracerebral Hemorrhage, Oxidative Stress, and Antioxidant Therapy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016; DOI: 10.1155/2016/1203285
 • Erdi F, Keskin F, Esen H, Kaya B, Feyzioglu B, Kilinc I, Karatas Y, Cuce G, Kalkan E. Telmisartan ameliorates oxidative stress and subarachnoid haemorrhage-induced cerebral vasospasm. Neurol Res. 2016 Mar;38(3):224-31. doi: 10.1080/01616412.2015.1105626. Epub 2016 Mar 23.
 • Erdi F, Kaya B, Keskin F, Koc O, Karatas Y, Kalkan E. Congenital carotid-jugular fistula in a child: A Case Report. Vascular and Endovascular Surgery 2014;48(3):256-258 (3 Atıf)
 • Santillan A, Johnson J, Bimbaum LA. Embolization of a congenital arteriovenous fistula of the internal maxillary artery: A case report and review of the literature. Interventional Neuroradiology 2016;22:349-353
 • Clemens RK, Pfammatter T, Meier TO et al. Vascular malformations revisited. VASA-European Journal of Vascular Medicine 2015;44:5-22
 • Guneyli S, Cinar C, Bozkaya H, Korkmaz M, Oran I. Endovascular management of congenital arteriovenous fistulae in the neck. Diagn Interv Imaging. 2016 Sep;97(9):871-5. doi: 10.1016/j.diii.2015.08.006. Epub 2016 Mar 11.
 • Karatas Y, Cengiz S L , Esen H , Toker A , Savas C. Effect of Carvedilol on Secondary Damage in Experimental Spinal Cord Injury in Rats. Turk Neurosurg. 2015;25(6):930-5. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.11749-14.1.
 • Chen M, Chen S, Lin D. Carvedilol protects bone marrow stem cells against hydrogen peroxide-induced cell death via PI3K-AKT pathway. Biomed Pharmacother. 2016 Mar;78:257-63. doi: 10.1016/j.biopha.2016.01.008. Epub 2016 Feb 2