Uzm. Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç

Uzm. Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Doktora Sor

Sorunuz gönderilmiştir!

Geçerli bir e-posta adresi girin ve mesajınız 1 karakterden uzun olacak

 • Görev Aldığı Birim

  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Eposta Adresi

  seher.kucuksarac@medova.com.tr

Uzm. Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç

Eğitim/Fakülte

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1992

Uzmanlık Eğitimi

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / 2009

Mesleki İlgi Alanları

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Romatolojik Hastalık Algısı, Kas İskelet Sistemi Usg, Mezoterapi, Akupunktur, Ozan Terapi, Kupa Tedavisi 

Mesleki Deneyim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Karaman Devlet Hastanesi

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi

Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlar

 • Romatoid artritti hastalarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı Uguz F1, Akman C , Kucuksarac S, Tufekcİ O, 11. Yıllık Toplantı – Bahar Sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu 25 – 28 Nisan 2017 İzmir
 • Romatoid Artritli hastalarda anti-tümör nekroz faktör-alfa tedavisinin anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerinde etkisi Uguz F1, Akman C, Kucuksarac S, Tukelci O 11. Yıllık Toplantı – Bahar Sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu 20 – 28 Nisan 2017 İzmir
 • Anti-tumor necrosis factor-alpha therapy is associated with less frequent mood and anxiety disorders in patients with rheumatoid arthritis. Uguz F1, Akman C, Kucuksarac S, Tufekci O. Psychiatry Clin Neurosci. 2009 Feb;63(1):50-5
 • Romatoid Artritli hastalarda psikiyatrik bozuklukların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi Uguz F1, Kucuksarac S, Akman C, Tufekci O 17. Anadolu Psikiyatri günleri 11 – 14 Haziran 2008
 • Romatoid Artritli hastalarda yaşam kalitesinin Nottingham sağlık profili ile değerlendirilmesi; Diğer sağlık durumu ve laboratuvar parametreleri ile korelasyonu Levendoğlu F, Kucuksarac S, Uğurlu H 20. Ulusal fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22 – 26 Haziran 2005 Bodrum
 • Romatoid artritte  atlantoaksial eklem tutulumu Tüfekci O, küçüksaraç S, Uğurlu H Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Bel eğrısının nadir bir sebebi; spinal lipoma ile birlikte olan konuş medullaris siringomyelisi: olgu sunumu Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Kronik C hepatitine bağlı artrit: olgu sunumu Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Tekrarlayan polikon dirit: olgu sunumu Tüfekci O, Oğuz H, Akkurt E, Küçüksaraç S 2 . Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Geçici kemik iliği ödemi sendromu :olgu sunumu Tüfekci O, Küçüksaraç S, Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Sakroiliak eklem komşuluğunda unikameral kemik kisti: olgu sunumu Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Epidural venlerde genişleme ile birlikte derin ven trombozu : Aku bel ağrısının nadir sebebi Tüfekci O, Küçüksaraç S, Koç O, Uğurlu H 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Romatoid artritte siklik sitrülin pepditid antikorlarının değeri Kocabaş H, Arslan U, Küçüksaraç S, Özerbil ÖM. Fındık D, Sallı A 20. Ulusal fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22 – 26  Haziran 2005 Bodrum
 • Comparison of the diagnostic values in rheumatoid arthritis: Anti-CCP antibodies and othe serological tests Doğan M, Küçüksaraç S, Tüfekci O, Feyzioğlu B, Özdemir M, Baykan M, Baysal B Biomedical research 2014; 25 (3): 381-386
 • Fibromiyalji tanılı hastalarda nöralterapinin etkinliğinin değerlendirilmesi Altınbilek T, Terzi R, Başaran A, Tolu S, Küçüksaraç S 2016 FTR kurs günleri kongresi 28 Nisan – 01 Mayıs Çeşme
 • Filum terminale fibrolipomu ve sakral spinal kanal kisti: (olgu sunumu) Tüfekci O, Küçüksaraç S, Koç O, Uğurlu H Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 26 – 30 Nisan 2006 Antalya
 • Romatoid artritli hastalarda ruhsal bozuklukların yaşam kalitesi üzerine etkisi Uğuz F, Küçüksaraç S, Akman C, Tüfekci O Anatolian journal of psychiatry 2009: 10:94-99
 • Effect of Kinesio taping on elbow muscle strength in healthy individuals: A randomized trial. Karahan AY, Yıldırım P, Küçüksaraç S, Ordahan B, Turkoğlu G, Soran N, Özen KE, Zinnuroğlu M, J Back Musculoskelet Rehabil. 2017
 • Effects of Exergames on Balance, Functional Mobility, and Quality of Life of Geriatrics Versus Home Exercise Programme: Randomized  Controlled Study. . Karahan AY, Tok F, Taşkın H, Küçüksaraç S, Başaran A,  Yıldırım P, Acta Medica (Hradec Kralove). 2016;59(4):117 – 123. Doi: Cent Eur J Public Health. 2015 Nov;23 Suppl:S14-8.
 • Common Mistakes in the Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) in Turkey. A Retrospective Descriptive Multicenter Study. Karahan AY, Kaya B, Kuran B, Altındağ O, Yıldırım P, Doğan S C, Başaran A, Salbaş E, Altınbilek T, Güler T, Tolu S, Hasbek S, Ordahan B, Kaydok E, Yücel U, Yeşilyurt S, Polat A D, Çubukçu M, Nas O, Sarp U, Yaşar O, Küçüksaraç S, Türkoğlu G, Karadağ A, Bağcacı S, Erol K, Güler E, Tuna S, Yıldırım A, Karpuz S Hippokratia. 2015 Apr-Jun;19(2):125_30
 • Impact of exercises administered to stroke patients with balance trainer on rehabilitation results: a randomized controlled study. Ordahan B, Karahan AY, Başaran A, Türkoğlu G, Küçüksaraç S, Çubukçu M, Tekin L, Polat AD, Kuran B Neurol ınt. 2014 aug 1;6(3):54492. Doi:10.4081/ni.2014.5492. eCollection 2014 aug5
 • Nurse’s Knowledge of Neuropathic Pin. Karahan AY, Küçüksaraç S, Soran N, Ordahan B, Tekin L, Başaran A J Clin Rheumatol. 2009 aug;15(5):250-1 doi:10.1097/RHU. 0b0113e181b1879
 • Neuropathic chest pain associated with multiple thoracic disc herniation: Case report.. Karahan A Yavuz, Küçüksaraç S, Tekin L, Ordahan Banu, Soran Neslihan, Türkoğlu Gözde, Başaran Aynur 8th World Congress for Neuro Rehabilitation (2014).
 • Polypharmacy in Osteoporosis Patients. Karahan AY., Başaran A, Ordahan B, Yıldırım P, Küçüksaraç S Oktar S, Soran N, Türkoğlu G, Tekin L, Karpuz STürk Osteoporoz Dergisi, 20(1), 5-9., Doi: 10.4274/tod.96720 (Kontrol No: 3466073) (2015).
 • Gebeliğinde enoxiparin tedavisi görmüş genç kadın hastada postpartum osteoporoz ve vertebral fraktür: Olgu sunumu. Küçüksaraç S, Karahan Ay, Soran N, Ordahan B, Türkoğlu G, Başaran A, Akhan M 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3468041)(2015).
 • Sağlık kurallarına başvuran hastaların özürlülük ölçütü ve sınıflandırılması; retrospektif tanımlayıcı bir Çalışma Tekin L, Karahan AY, Türkoğlu G, Ordahan B, Küçüksaraç S, Yıldırım P, Soran N, Başaran A (2015)..25. Ulusal Fziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3468044)
 • D vitamini eksikliğinin kadın cinsel işlevi üzerine etkileri Küçüksaraç S, Karahan A Yavuz, S Neslihan, P Almula,O , Başaran A (2015).25. Ulısal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3467732)
 • Kinezyolojik bantlama yönteminin dirsek kas gücü üzerine etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma. Karahan A, Yavuz, Y, Ordahan P, Soran N, Küçüksaraç S, Türkoğlu G, Özen K Zinnuroğlu M (2015).25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3467913) 17.
 • Indometazine bağlı gelişen psikoz: Bir olgu sunumu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Türkoğlu G, Kayalı S, Karahan AY, (Özel Bildiri/Poster)(Yayın No:3468030)(2015).
 • Kronik civa zehirlenmesi: Olgu sunumu Karahan AY, Küçüksaraç S, Ordahan B, Polat A, Türkoğlu G, Soran N, Tekin L, Başaran A (2015). (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3468036).25. Ulusal Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon Kongresi (2015)
 • Geriatrik olgularda egzersiz içerikli oyun programlarının denge, fonksiyonel mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma. Karahan AY, Tok F, Küçüksaraç S 7. Akademik Geriatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3467724)(2014)
 • Ankilozan Spondilit ve Keyifli Egzersiz !!! Karahan AY, Küçüksaraç S, Soran N, Ordahan B, Tekin L, Türkoğlu G, Başaran A, Küçük A 6. Uluslararası Katılımı Türk Romatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözkü Sunum)(Yayın 2014)
 • How to manage extravasation of Ibandronic acid: A case report. 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu Tekin L, Karahan AY, Ordahan B, Salbaş E, Küçüksaraç S, Başaran A, Soran N 19(5), 40-40. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3473597) (2013).
 • Spinal kord yaralanmalı bir olguda tiroid fonksiyon bozukluğuna bağlı kazanılmış fonksiyonların kaybı. Soran N, Karahan AY, Küçüksaraç S, Başaran A, Ordahan B 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 59(1), 398-398. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3473625)(2013).
 • Indomethacin-Induced Psychotic Disorder. Clinical Neuropharmacology, Türkoğlu G, Türkoğlu S, Küçüksaraç S, Karahan AY 39(3), 161, Doi:10. 1097/WNF.0000000000000150 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektuup) (2016).