Covid-19 Testleri - Hastane, Evde, İşyerinde Güvenle!

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Hastanemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak, çalışanlarımız ve hasta/hasta yakınları için güvenli ve sağlıklı bir hastane ortamı sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklerin rehberliğinde, tesis, faaliyet, çalışan veya dış faktörlerden kaynaklı tehlikeleri ve bunların dönüşebileceği olası riskleri en aza veya kabul edilebilir düzeye indirgeyecek düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak,
  • Mevcut iş sağlığı ve güvenliği sistemini ve uygulamalarını geliştirip iyileştirerek yıl bazında 0 (sıfır) iş kazası hedefine ulaşmaktır.