Özel Medova Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.

KOMİTELER

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

KURULLAR

 • Tıbbi Etik Kurul
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Genişletilmiş Yönetim Kurulu

EKİPLER 

 • İlaç Yönetim Ekibi
 • Organ ve Doku Nakli Koordinasyonu
 • Pembe Kod Yönetim Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetim Ekibi
 • Mavi kod Yönetim Ekibi
 • Kırmızı Kod Yönetim Ekibi
 • HAP Olay Yönetim Ekibi
 • Hasta Öneri Değerlendirme Ekibi
 • Çalışan Öneri Değerlendirme Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Ekibi
 • Bina Turu Ekibi
 • Nütrisyon Destek Ekibi
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Kriz Masası Ekibi
 • Adli Vaka Yönetim Ekibi

Kalite Yönetim Sistemimiz Çerçevesinde;

 

 • Komite, kurul ve ekipler önceden belirlenen periyotlarda ve gerektiği durumlarda toplanır ve tespit edilen uygunsuzluklara göre düzeltici / önleyici kararlar alınır.
 • Bölüm bazlı ve klinik göstergelere ilişkin veriler Bölüm Kalite Sorumluları tarafından toplanarak aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak analiz edilir. Elde edilen sonuçlara göre düzeltici – iyileştirici faaliyetler başlatılır.
 • Bütün Öz Değerlendirme ekibi ile yılda en az 1 kez Öz değerlendirme yapılır.
 • Bina turları düzenlenir. Gözlenen uygunsuzluklara göre iyileştirme faaliyetleri başlatılır.
 • Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri düzenlenir, analiz edilir; varsa görüş, öneri ve şikayetler değerlendirilir.