Loading...
Menü

Konya’da, akılcı ilaç kullanımı farkındalık eğitimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Medova Hastanesinde hekimler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, hastada antibiyotik kullanımını önlemek, en dar spektrumlu antibiyotiğin en kısa süreli ve en uygun dozda kullanılması ve hastanın tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda konuşan Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Parlayıcı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.
Akılcı olmayan ilaç kullanımının hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine, yan etki görülme sıklığının artmasına ve tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu belirten Dr. Mustafa Parlayıcı, “Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50’sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Hastaların da yarısı ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada, ‘Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)’ çalışmaları başlatılmıştır. Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması, farkındalığın artırılması ve toplum bilincinin oluşturulmasında hekim, eczacı, hemşire, yardımcı sağlık personeli, hasta, hasta yakını, ilaç sektörü, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve medyanın üzerine büyük sorumluluk düşmektedir” şeklinde konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda akılcı ilaç kullanımı farkındalığını arttırmak amacıyla 2014 yılında Sağlık Bakanlığınca, ‘Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı’ hazırlanıp uygulamaya konulduğunu dile getiren Dr. Parlayıcı, “Bu kapsamda en sık kullanılan, önemli bir kısmı gereksiz ya da yanlış kullanılmakta olan antibiyotikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan ilaçlar içerisindedir. Akılcı antibiyotik kullanımı hem gereksiz ve yanlış kullanım, hem de antibiyotik direnci gelişmesi açısından büyük önem arz etmekte ve küresel mücadele ve küresel sorumluluk gerektirmektedir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü olarak bu eylem planı doğrultusunda akılcı ilaç kullanımında sorumluluk sahibi kesimlere akılcı antibiyotik kullanımı farkındalık eğitimleri vermekteyiz” ifadelerini kullandı.
Program, Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı Eczacılık Biriminden Dr. Sakine Dirikolu Buğrul’un, hekimlere antibiyotikler hakkında sunum yapmasının ardından sona erdi.