Op. Dr. Ramazan İnan
Üroloji

Üroloji

EĞİTİM/FAKÜLTE

Uludağ Üniversitesi,
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

Böbrek ve İdrar Kanalı Taşları,
İyi Huylu Prostat Büyümesi Lazer Operasyonları,
Böbrek Mesane Prostat Kötü Huylu Tümörleri,
Erkek İnfertilitesi Mikroskopik TESE, Mikroskopik Varikosel Ameliyatı,
Yenidoğan, Bebek , Çocuk Sünneti,
İdrar Kaçırma Cerrahi ve Medikal Takip,
Erektil Disfonksiyon – Penil Protez Tedavileri

MESLEKİ DENEYİM

Van Gevaş Devlet Hastanesi,
Konya Yunak Devlet Hastanesi,
Şırnak Silopi Devlet Hastanesi,
Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi

E-POSTA

ramazan.inan@medova.com.tr

YAYINLAR
 • A.1. Karatağ T, Buldu İ, Kaynar M, İnan R, İstanbulluoğlu MO (2015). Does The Presence of Hydronephrosis Have Effects on Micropercutaneous Nephrolithotomy? International Urology and Nephrology, 47(3), 441-444. Doi: 10.1007/s11255-014-0907-7
 • Karatağ T, Buldu İİnan R, İstanbulluoğlu MO (2015). Is Micropercutaneous Nephrolithotomy Technique Really Efficacicous for the Treatment of Moderate Size Renal Calculi? Yes.  Urologia Internationalis, 95(1), 9-14. Doi:  10.1159/000368373
 • Buldu İ, Kurt Ö, İnan R, İstanbulluoğlu MO (2016).  A Case of Synchronous Bilateral Upper Urinary System Urothelial Carcinoma.  Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7(2), 265-267. Doi: 10.4328/JCAM.4172
 • B.1. Karatağ T, Buldu İİnan R, İstanbulluoğlu MO (2015). Micro-Percutaneous Nephrolithotomy For The Treatment Of Moderate Sized Kidney Stones; Our Clinical Experiences in First 100 Cases From A Single Center. AUA ANNUAL MEETİNG 2015 (Poster)
 • B.2. Karatağ T, Buldu İİnan R, İstanbulluoğlu MO (2014).  The Treatment Of Moderate Size Renal Calculi With Micro-Percutaneous Nephrolithotomy Technique: Our Clinical Experiences. 29th Anniversary EAU Congress, Doi: 10.1016/S1569-9056(14)60604-7 (Poster)
 • B.3. Karatağ T, Buldu İİnan R, İstanbulluoğlu MO (2014). Does The Precence Of Hydronephrosis Affect The Success Rates And Operation Time In Microperc Nephrolithotomy. 32nd World Congress of Endourology and SWL (Poster)
 • C.1. Buldu İ, Tepeler A, Karatağ T, İnan R, Armağan A, İstanbulluoğlu MO (2016). Combined Micro And Standard Percutaneous Nephrolithotomy For Complex Renal Calculi.  Turkish Journal of Urology, 42(3):150-4, Doi: 10.5152/tud.2016.45381
 • D.1. Karatağ T, Buldu İ, Kaynar M, İnan R, İstanbulluoğlu MO (2014). Orta Büyüklükteki Böbrek Taşlarının Tedavisinde Mikroperkütan Nefrolitotomi: Tek Merkezden İlk 100 vakada Klinik Deneyimlerimiz. 23.Ulusal Üroloji Kongresi
 • D.2. Çetinkaya M, Buldu İ, Kurt Ö, İnan R, İstanbulluoğlu MO (2016). Platelet-Lenfosit Oranı: Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromunu Öngörmede Yeni Marker.  4. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrrahi Kongresi
 • D.3. İrkilata L, Akgüneş E, Bitkin A, Aydın M, Moral C, Keleş M, İnan R, Küçük E, Atilla MK (2016). Klinik Lenf Nodu Pozitifliği Olan Dev Renal Kitlede Laparoskopik Radikal Nefrektomi. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
 • D.4. Bitkin A, Keleş M, Aydın M, İrkilata L, Akgüneş E, İnan R, Küçük E, Atilla MK (2016). Atnalı Böbrekte Laparoskopik Heminefrektomi Deneyimimiz. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
 • D.5. Bitkin A, Akgüneş E, İrkilata L, İnan R, Küçük E (2016). Renal Ven Trombüsü Eşlik Eden Sağ Böbrek Tümörü Olan Hastada Laparoskopik Radikal Nefrektomi Deneyimimiz. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
 • D.6. İnan R, Bitkin A, Aydın M, İrkilata L (2018). Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerine Nüks ve Progresyonu Değerlendirmede Preoperatif De Ritis Oranı. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi