Op. Dr. Serdar Özkan
Göğüs Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

EĞİTİM/FAKÜLTE

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002,
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi / 2013

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

Akciğer Kanseri,
Diyafram Hastalıkları,
Göğüs Travması,
Bölgesel Aşırı Terleme

MESLEKİ DENEYİM

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Siirt Devlet Hastanesi,
Özel Medicana Konya Hastanesi

E-POSTA

serdar.ozkan@medova.com.tr

YAYINLAR
 • Ü.Yazıcı, S.Ş.E.Gülhan, A.İ.Taştepe, S.Özkan, Y.Ağaçkıran, S.Kaya, T.Ege, G.Öz. Akciğer sklerozan hemanjiyomlarının klinik değerlendirmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2011;19(2):197-200
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, N.Karaoğlanoğlu. Is surgical plication necessary in diaphragm eventration? Asian J Surg 2016;39(2):59-65
 • S.Özkan, G.B.Tetik, R.Tahtacı, O.Uzundere, G.Cinli. Retrospective Analysis of 513 Cases Diagnosed with Rib Fracture Secondary to Blunt Thorax Trauma J Clin Anal Med 2017;8(3):181-4
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, A.Çelik, A.Akın, N.Karaoğlanoğlu. Risk Factors in Development of Postoperative Empyema. J Clin Anal Med 2014;5(1):19-24
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, S.Ş.E.Gülhan, A.İ.Taştepe, K.Karaarslan, S.Aydın, M.F.Şahin. Spontan pnömotoraksta tedavi yaklaşımlarımız: 48 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2011;11(1):20-24
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, M.A.Beyoğlu, M.Sengül, N.Karaoğlanoğlu. The effect of the isolated aorticopulmonary lymph node on survival in non-small cell lung cancer J Clin Anal Med 2016;7(3): 359-63
 • S.Özkan, E.Aydın, Ö.Ö.Yıldız, Ü.Yazıcı, M.F.Şahin, F.Demirağ. The Impact of Pleural Lavage Cytology Before and After Resection on Prognosis. J Clin Anal Med 2017;8(2): 83-7
 • Ö.Ö.Yıldız, S.Özkan. The role of thorax-ct in mediastinal staging of the nonsmall cell lung cancer, revive our memories J Clin Anal Med DOI: 10.4328/JCAM.5244 Published Online: 08.09.2017
 • Ü.Yazıcı, S.Özkan, Ö.Ö.Yıldız. Atypical pulmonary hydatidosis lesions mimicking other lung lesions. Curr Thorac Surg 2017;2(2):54-7
 • H.Sazak, Ü.Yazıcı, M.Gülgösteren, G.Topçuoğlu, S.Özkan, E.Şavkılıoğlu. Iatrogenic aspiration of a large piece of a wooden spoon in a 14 year old epilepsy patient: Case report. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2011;17(4):359-362
 • S.Özkan, E.Alp, F.Demirağ, Ü.Yazıcı, N.Karaoğlanoğlu. Intrathoracic fibrodysplasia ossificans progressiva. Thorac Cardiovasc Surg 2014;62:192–195.
 • S.Özkan, F. Demirağ, E. Yekeler, N. Karaoğlanoğlu. Calcifying fibrous pseudotumor of lungs. Turk J Med Sci 2014;44:901-3
 • S.Özkan. Endostapler ile torakoskopik diyafram plikasyonu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2017;25(3):481-3
 • S.Özkan, Ö.Ö.Yıldız, İ.Ünlü, N.Karaoğlanoğlu. Progressive subcutaneous emphysema. A rare finding: Pneumorrhachis. Respiratory Medicine Case Reports 2017;22:57-9
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, E.Özaydın, N. Karaoğlanoğlu. Primary Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of the Lung: A Case Report. Eurasian J Pulmonol 2014;16:127-9
 • S.Özkan, Ö.Tanas, F.Demirağ. An Unusual Cause of Cardiac Arrhythmias; Mediastinal Schwannoma. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 1): 23-5
 • Ü. Yazıcı, E. Aydın, A. Çelik, S.Özkan, N. Karaoğlanoğlu. Mediastinal Irrigation in the Treatment of Descending Necrotizing Mediastinitis. J Clin Anal Med 2015;6(3): 389-92
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, A.Yazıcıoğlu, N. Karaoğlanoğlu. Difficulty in Swallowing Due to Attempted Manual Strangulation. J Clin Anal Med 2015;6(5): 647-9
 • A.Kaplan, S.Özkan, İ.Paltacı, T.Arıkan, S.Erdogan. A case of hydatid cyst located in muscle tissue. International Journal Of Advances In Case Reports 2015;2(7):445-446
 • K.Aydoğdu, S.Özkan, Ü.Yazıcı, N.Karaoğlanoğlu. Atraumatic First Rib Fracture. J Clin Anal Med 2016;7(3): 396-8
 • S.Özkan, K.Tetik. Is preeclampsia really an uncommon etiological factor of pleural effusions? Ann Clin Case Rep. 2017;2:1384
 • Ü.Yazıcı, A.İ.Taştepe, S.Ş.E.Gülhan, T.Ege, G.Öz, S.Özkan, H.E.Özaydın, Y.Ağaçkıran. Kardiyak anjiosarkom: Olgu sunumu. Solunum Hastalıkları Dergisi 2009;20(1):29-31
ATIFLAR
 • Chorti A, Papavramidis TS, Michalopoulos A. Calcifying Fibrous Tumor: Review of 157 Patients Reported in International Literature. Medicine (Baltimore). 2016 May;95(20):e3690.
 • Abidin Kılınçer, Orhan Macit Arıyürek, Şafak Parlak. Bilateral First Rib Stress Fractures in a Basketball Player. J Clin Anal Med DOI: 10.4328/JCAM.4516
 • Tao Wu, Pıngyu Zhu, Xı Duan, Xuesong Yang, Donglıang Lu. Calcifying fibrous pseudotumor of the adrenal gland A rare case report. Molecular and clınıcal oncology. DOI: 10.3892/mco.2016.944
 • Rogoveanu O, Traistaru R, Streba CT, Stoica Z, Popescu R. Clinical, evolution and therapeutical considerations upon a case of fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Journal of Medicine and Life Vol. 6, Issue 4, October-December 2013, pp.454-458
 • Özgür Ömer Yıldız, Ülkü Yazıcı, Ertan Aydın, Ömer Bayır, Nurettin Karaoğlanoğlu. Descending Necrotising Mediastinitis Due to Thinner Injection in a Suicide Attempt Case Report. World Clin J Med Sci 2017;1(1):47-50
 • Sevin Ayaz. Patient Preparation for Oncological FDG-PET/CT Imaging. J Clin Anal Med 2017;8(2):172-5
 • Taberham RJ, Raza A, Alzetani A, Woo EB, Chamberlain MH, Koulaxouzidis G, Amer KM. VATS Plication of the Diaphragm: A Descriptive Observational 10-Year Southampton Experience. Innovations (Phila). 2017 Nov/Dec;12(6):398-405
 •  Dong Wei, Zhang Rui Dong, Zhu Limin, Zhang Haibo, Zhu Hongbin.    Open chest diaphragm surgery for infantile congenital diaphragmatic swelling. Journal of Clinical Research doi:3969/j.issn.1671-7171.2016.06.064
 • Marzieh Soheili, Anvar Elyasi. Eventration of Diaphragm: A Case Report and Review of Literature. World Family Medicine. 2017; (10):280-283.
 • Sekib Umihanic, Sefika Umihanic, Nedzad Salkic, Nusret Ramic. Aspiration of a large piece of spoon: An interesting suicide Attempt. Medeniyet Medical Journal 32(1):70-72, 2017
 • Tanzer Korkmaz, Ali Kılıçgün, Sevil Altunrende, Nebil Yıldız, Burçin Balaban. Epileptik nöbet sonrası gelişen travmatik pnömotoraks Bir olgu. Yeni Tıp Dergisi 2014;31:63-65
 • Hasan Doğruyol. Çocukluk çağındaki diyafram patolojileri Toraks Cerrahisi Bülteni. Dec2013, Vol. 4 Issue 4, p230-245
 • Serdar Evman, Mahmut Talha Doğruyol. Diyaframın embriyoloji, anatomi ve fizyolojisi. Toraks Cerrahisi Bülteni. Dec2013, Vol. 4 Issue 4, p225-229
 • Refik Ülkü. Mediastinit. Göğüs cerrahisinin acilleri ve küçük cerrahi müdahale teknikleri. Editör: Serdar Özkan, Derman yayıncılık. Ankara. 2015, S:102
 • Yücel Akkaş, Ülkü Yazıcı. Postoperatif komplikasyonlar. Göğüs Cerrahisi (Kırmızı kitap), 2. Baskı Editör: M.Yüksel, A.E.Balcı, Nobel kitabevi, 2015. S.203-16
KONGRELER
 • K.Karaarslan, S.Özkan, Ü.Yazıcı, H.Sazak, İ.Taştepe, N.Karaoğlanoğlu Göğüs Cerrahisinde operasyon süresinin ve intraoperatif kan kullanımının postoperatif komplikasyonlara etkisi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012,
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, A.Çelik, A.Türker, N.Karaoğlanoğlu Postoperatif ampiyem gelişiminde risk faktörleri Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 33. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, İzmir
 • Ü.Yazıcı, E.Aydın, S.Özkan, E.Özaydın, N.Karaoğlanoğlu Akciğerin Primer Lenfoepitelyoma Like Karsinomu: Olgu Sunumu Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Antalya
 • S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Gülhan, İ.Taştepe, E.Çakır. Matür Kistik Teratom – 15 olguluk seri. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası
 • H.Sazak, Ü.Yazıcı, M.Gülgösteren, G.Topçuoğlu, S.Özkan, E.Şavkılıoğlu. Iatrogenic aspiration of a large piece of a wooden spoon in a 14 year old epilepsy patient: Case report.  Turkish Society of Intensive Care, 17th Intensive Care Symposium, 8-9 May 2009, İstanbul
 • A.İ.Taştepe, K.Karaarslan, S.Ş.E.Gülhan, Ü.Yazıcı, T.Ege, G.Öz, S.Aydın, S.Özkan. Postpnömonektomik Bronkoplevral Fistülün Cerrahi Tedavisinde Miyoplasti İle Eş Zamanlı Omentum Flebi Kullanılması; 5 Olgu Sebebiyle.  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 31. Ulusal Kongresi, Solunum 2009, 17-21 Ekim, Çeşme/İzmir
 • S.Aydın, A.İ.Taştepe, S.E.Gülhan, Ü.Yazıcı, P.Yaran, F.Demirağ, G.Öz, K.Karaarslan, S.Özkan, S.Kaya, N.Karaoğlanoğlu Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Cerrahi Deneyimimiz- 20 Olgu Nedeniyle Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 31. Ulusal Kongresi, Solunum 2009, 17-21 Ekim, Çeşme/İzmir
 • Ü.Yazıcı, A.İ.Taştepe, E.Aydın, G.Fındık, E.Gülhan, G.Dağlı, M.Gülgösteren, K.Karaarslan, S.Özkan, S.Kaya, N.Karaoğlanoğlu Toraks sarkomları: 76 olguluk seri Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
 • İ.Taştepe, Ü.Yazıcı, E.Gülhan, E.Aydın, G.Fındık, G.Dağlı, M.Gülgösteren, K.Karaaslan, S.Özkan, S.Kaya, N.Karaoglanoglu Trakea ve ana bronşların adenoid kistik karsinomu Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
 • E.Gülhan, Ü.Yazıcı, K.Karaarslan, İ.Taştepe, S.Özkan, T.Ege, E.Sarıtekin, G.Öz, S.Aydın, F.Şahin Postoperatif uzamış hava kaçaklarında talk plöredezin etkinliği Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
 • Ü.Yazıcı, E.Gülhan, İ.Taştepe, Y.Ağaçkıran, S.Özkan, S.Aydın, G.Öz, K.Karaarslan, F.Şahin Mediastinal dev epidermal tip keratinöz kist olgusu Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
 • E.Gülhan, Ü.Yazıcı, İ.Taştepe, S.Özkan, E.Çakır, G.Öz, K.Karaarslan, S.Aydın Mediastinal dev leiomyoma olgusu Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
 • Ü.Eren Yazıcı, A.İ.Taştepe, E.Aydın, E.Gülhan, S.Özkan, N.Karaoğlanoğlu, G.Önde Üçoluk, Y.Ağaçkıran.  Metakron ve senkron akciğer kanseri: Olgu sunumu  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya
 • K.Karaarslan, E.Gülhan, S.Özkan, Ü.Eren Yazıcı Rijit Bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşial hamartom olgusu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya
 • Ü.Eren Yazıcı, E.Aydın, N.Karaoğlanoğlu, S.Özkan, E.Gülhan, M.Gülgösteren, A.Çelik, S.Kaya, A.İ.Taştepe, F.Demirağ Komplike torasik matür kistik teratom ve cerrahi tedavisi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya
 • Ü.Yazıcı, S.Özkan, E.Özaydın, E.Aydın, A.Yazıcıoğlu, N.Karaoğlanoğlu Bilateral multıpl karsinoid tümör: Olgu sunumu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 33. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, İzmir
 • N.Yılmaz Demirci, M.S.Erdaş, Ü.Yılmaz, A.Yılmaz, K.Aydoğdu, S.Özkan, Y.Erdoğan Rezektabl küçük hücreli dışı yaşlı olgularımız: Tek merkez deneyimi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, İzmir
 • S.Özkan, K.Aydoğdu, Ü.Yazıcı, N.Karaoğlanoğlu, S.Kaya Atravmatik birinci kot kırığı Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya
 • E.Yekeler, S.Özkan, F.Demirağ, Ü.Yazıcı, N.Karaoğlanoğlu Akciğer yerleşimli kalsifiye fibröz psödotümör Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, İzmir
 • S.Özkan, E.Aydın, F.Demirağ, A.Yazıcıoğlu, A.Çelik, N.Karaoğlanoğlu İntrapulmoner soliter fibröz tümör Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, İzmir
 • A.Çelik, E.Aydın, S.Özkan, A.Yazıcıoğlu, E.Özaydın, N.Karaoğlanoğlu Pektoral kas yerleşimli schwannom olgusu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, İzmir
 • Ü.Yazıcı, A.Yazıcıoğlu, S.Özkan, P.Pehlivanoğlu, N.Karaoğlanoğlu Postentübasyon trakea rüptür olgusu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, İzmir
 • E.Aydın, S.Özkan, Ö.Ö.Yıldız, Ü.Yazıcı, Ö.Özmen, N.Karaoğlanoğlu Cerrahi rezeksiyon uygulanan erken evre (I ve II) küçük hücreli dışı akciğer kanserinde maksimal standart uptake değerinin prognoza etkisi var mı? Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 35. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, İzmir
 • E.Aydın, Ü.Yazıcı, E.Yekeler, S.Özkan, Ö.Özmen, N.Karaoğlanoğlu Rezeksiyon uygulanan evre I küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında preoperatif PET-BT’nin rolü Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
 • S.Özkan, E.Aydın, A.Yazıcıoğlu, F.Demirağ, Ö.C.Gülyüz, N.Karaoğlanoğlu KHDAK’de intraoperatif plevral lavaj sitolojisi değerlendirilmesi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
 • S.Özkan, E.Yekeler, E.Gülhan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, N.Karaoğlanoğlu Desendan nekrotizan mediastinitte cerrahi tedavi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
 • K.Karaarslan, S.Özkan, Ü.Yazıcı, H.Sazak, İ.Taştepe, N.Karaoğlanoğlu Göğüs cerrahisinde preoperatif albumin ve hemoglobin düzeylerinin postoperatif komplikasyon gelişimine etkisi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
 • S.Özkan, Ö.Tanas, F.Demirağ Alışılmışın Dışında Bir Kardiyak Aritmi Nedeni; Mediastinal Schwannom Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, İzmir
 • S.Özkan, G.Besi Tetik, R.Tahtacı, O.Uzundere, G.Cinli Künt toraks travmasına bağlı Kosta fraktürü sptanan 513 olgunun incelenmesi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya
 • S.Özkan, K.Tetik Plevral efüzyon etyolojisinde preeklampsi gerçekten nadir bir durum mudur? Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015,
 • S.Özkan, İ.Ünlü İlerlemiş ciltaltı amfizemi, Nadir bir sonuç:Pneumorrhachis Türk Toraks Derneği, 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya
 • M.E.Yamaç, S.Özkan Travmatik pnömatosel rüptürü nedeni ile sol üst lobektomi Türk Toraks Derneği, 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya
 • Ö.Ö.Yıldız, S.Özkan, Ü.Yazıcı, E.Aydın, N.Karaoğlanoğlu. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde mediastinal evrelemede toraks-bt’nin rolü, hafızamızı canlandırma Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, İzmir
 • Ö.Ö.Yıldız, S.Özkan, Ü.Yazıcı, G.Temiz, E.Aydın, N.Karaoğlanoğlu. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde histopatolojik tip ve PET-BT SUVmax ilişkisi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, İzmir
 • S.Özkan, M.E.Yamaç, Ö.Ö.Yıldız Çoklu kot fraktürlerinde açık redüksiyon ve plak uygulamasının analizi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, İzmir
 • S.Özkan, Ö.Ö.Yıldız, İ.Aytekin, N.Karaoğlanoğlu Mortal seyreden pulmoner alveoler proteinozis olgusu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, İzmir
 • İ. Ebru Çakır, Funda Demirağ, Serdar Özkan Medistinal kitle oluşturan multisentrik hemanjiyoendotelyoma olgusu. 27. Ulusal patoloji kongresi 15-18 Kasım 2017 Antalya
KİTAPLAR
 • S. Özkan Diyafram Evantrasyonu ve Cerrahi Tedavisi Torasik Konjenital Anomaliler ve Cerrahisi. Editörler: Orhan Yücel-Onur Genç. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara. Aralık 2011 (1. Baskı) Sayfa88-98 (ISBN: 978-605-87501-1-1)
 • S. Özkan Edinsel Trakeoözofageal Fistüller Gögüs Cerrahisi Cep Kitabı. Editörler: Orhan Yücel-Akın Yıldızhan. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara. Mayıs 2012. Sayfa 355-8 (ISBN : 978-605-87501-3-5)
 • S. Özkan Özofagus Atrezisi ve Konjenital Trakeoözofageal Fistül Gögüs Cerrahisi Cep Kitabı. Editörler: Orhan Yücel-Akın Yıldızhan. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara. Mayıs 2012. Sayfa 359-62 (ISBN : 978-605-87501-3-5)
 • S. Özkan, Ü.Yazıcı Dekortikasyon Cerrahisinde Önemli Noktalar Plevra Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. Editör: Orhan Yücel. Probiz Ltd.Şti.,İstanbul. Haziran 2014. Sayfa 221-9 (ISBN: 978-605-??????-?-?)
 • S. Özkan Mediastinal Hastalıklar ve Kanser Evrelemesinde Cerrahi Uygulamalar Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. Editör: Abdullah İrfan Taştepe. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara Temmuz 2014. Sayfa 116-129 (ISBN : 978-605-5121-12-9)
 • S.Özkan Tüp torakostomi uygulama tekniği Göğüs Cerrahisinin Acilleri ve Küçük Cerrahi Müdahale Teknikleri. Editör: Serdar Özkan Derman Tıbbi Yayıncılık. Ankara Temmuz 2015. S:32-44.  ISBN: 978-605-5121-22-8
 • S.Özkan Kateter torakostomi uygulama tekniği Göğüs Cerrahisinin Acilleri ve Küçük Cerrahi Müdahale Teknikleri. Editör: Serdar Özkan Derman Tıbbi Yayıncılık. Ankara Temmuz 2015. S:45-51.  ISBN: 978-605-5121-22-8
 • S.Özkan Karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon Göğüs Cerrahisi. Çeviri editörü: Olgun Kadir Arıbaş, Çeviri editör yardımcısı: Ali Çelik. Akademisyen Kitabevi A.Ş. Ankara. 2017. Sayfa:77-82. ISBN:978-605-2396-07-0
EDİTÖRLÜK
 • Göğüs Cerrahisinin Acilleri ve Küçük Cerrahi Müdahale Teknikleri. Editör: Serdar Özkan Derman Tıbbi Yayıncılık. Ankara Temmuz 2015.  ISBN: 978-605-5121-22-8
ÖDÜLLER
 • K.Karaarslan, S.Özkan, Ü.Yazıcı, H.Sazak, İ.Taştepe, N.Karaoğlanoğlu Göğüs cerrahisinde preoperatif albumin ve hemoglobin düzeylerinin postoperatif komplikasyon gelişimine etkisi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
 • S.Özkan, G.Besi Tetik, R.Tahtacı, O.Uzundere, G.Cinli Künt toraks travmasına bağlı Kosta fraktürü sptanan 513 olgunun incelenmesi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya