Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)

 

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Nedir?

Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı sonrasında, 3 yıllık yandal eğitimi ile anne ve bebeğe ait hastalıklar ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
Bu işi yapan hekimlere Perinatolog denir.

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) İşlemleri Nelerdir?

Perinatoloji (Yükek Riskli Gebelik) uzmanları gebelik döneminde, doğum ve sonrasında meydana gelebilecek risklerin değerlendirmesinde, doğum öncesi hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde aşağıda belirtilen işlemler ile hizmet vermektedir. 

Ayrıntılı Ultrasonografi:

Düzey 2 ultrasonografi olarak da bilinir. Gebeliğin 18-23. haftaları arasında Perinatololoji uzmanı tarafından yapılan önemli bir tetkiktir.
Ayrıntılı ultrasonografide Dünyaca kabul görmüş standart planlar ile anne karnındaki bebeğinizin organ tarama ve ölçümleri yapılır.

Maternal ve Fetal Doppler:

Doppler ultrasonnografi, anne ve bebeğe ait kan damarlarındaki kan akımını ölçer.
Özellikle Annede gebelik şekeri, hipertansiyon ve pıhtılaşma bozuklukları varlığında, anne rahmini besleyen damarlardaki kan akımı ile bebekte kansızlık ve gelişme geriliği durumunda göbek kordonu kan akımını ölçer.
Doppler aracılığı ile bu açıdan riskli saptanan gebelikler takip ve tedavi edilir.

Amniosentez:

Anne karnından özel bir iğne yardımı ile amnion sıvısından örnek alınır. Bu sıvı genetik inceleme amacı ile Genetik Laboratuvarında değerlendirilir.
Gebeliğin 15. haftasından itibaren alınır.

Koryon Villus Biyopsisi(CVS):

Bebeğin plasentasından, özel bir iğne ve teknik yardımı ile örnek alınarak Genetik incelemeye gönderilir.
Gebeliğin 10. haftasından itibaren uygulanır.

Kordosentez:

Bebeğinizin göbek kordonundan kan alma işlemidir.
Kordosentez işlemi gebeliğin 20. haftasından itibaren yapılır.
Kan örneği genetik inceleme amacı ile laboratuvara gönderilir.

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Hangi Hastalıklara Bakar?

 •  11-14 gebelik haftasında kombine tarama testi ve erken fetal anomali taraması,
 • 15-23 gebelik haftasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi,
 • 28-32 gebelik haftası fetal büyüme ve gelişim değerlendirilmesi ve geç fetal anomali taraması,
 • Yapısal fetal anomalilerin tanı ve yönetimi,
 • Enfeksiyöz hastalıkların tanı ve yönetimi,
 • Genetik hastalıkların tanı ve yönetimi,
 • Tanısal girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS),
 • Eritrosit Alloimmünizasyon (Rh uygunsuzluğu), Fetal anemi tanısı ve tedavisi (Transfüzyon),
 • Gebeliğin medikal hastalıkları (hipertansif hastalıkları (HT, preeklampsi), diyabet, karaciğer, böbrek ve kan hastalıkları vb.),
 • Düşük tehdidi, servikal yetersizlik, erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü (amniyon kesesinin doğum başlamadan yırtılması ve suların gelmeye başlaması),
 • Fetal büyüme ve gelişme sorunlarının tanı takip ve yönetimi (Doppler USG),
 • Çoğul gebelikler ve sorunlarının takip ve yönetimi,
 • Plasenta previa (plasenta olarak adlandırılan bebeğin eşinin önde olması; yani doğum kanalını kapaması) ve invazyon anomalilerinin tanı ve yönetimi,
 • Doğum esnasında ve sonrasındaki sorunların (kanama vb.) tanı ve yönetimleri yapılmaktadır.