Çocuk Kardiyoloji branşında anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaş bitimine kadar kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bu hastalıklar arasında daha çok doğuştan kalp hastalıkları (Delikler, Darlıklar), sonradan gelişen kalp hastalıkları (Romatizmal Kapak Hastalıkları, Enfeksiyöz Hastalıklar) ve kalp ritm bozuklukları bulunmaktadır. Hastalarımız sıklıkla kalpte üfürüm duyulması, morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (Senkop) ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmaktadır. Hastalarımızın büyük kısmında elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi ve ekokardiyografi (EKO) gibi yöntemlerle tanı konulabilmektedir. Anne karnındaki bebek kalbi ise “Fetal EKO” ile değerlendirilmektedir.