Birim Tanıtımı

 

Medova Hastanesi’ne uyku ile ilişkili şikayetlerle başvuran hastalarımız öncelikle uyku tıbbı konusunda eğitim almış olan hekimlerimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilir. Poliklinikte yapılan değerlendirme sonrasında uygun görülen hastalar Uyku Laboratuvarı’na yatırılarak “Polisomnografi” olarak adlandırılan uyku testine tabi tutulur.

Uyku bozukluğu olan her hastaya test yapılması gerekmez. Hekim değerlendirmesi olmadan uyku testinin yapılması klinik pratikte önerilmez. Örneği; uykusuzluk yakınması olan hasta, gece, test için geldiğinde; gece uyuyamayacağı için uyku testi yapılmasının anlamı kalmaz. Ya da huzursuz bacak sendromu olan bir hasta, tedavi edilmeden önce uyuyamayacaktır. Dolayısıyla uykuda olan hastalıklar teşhis edilemeyeceğinden yapılacak testin de faydası olmayacaktır.

Medova Hastanesi bünyesindeki Uyku Laboratuvarı, hastalarımızın konforu için gerekli olan tüm kriterlere sahiptir. Hastalarımız, tetkik süresince, kayıtların alındığı teknisyen odasından uyku teknisyeni tarafından takip edilmektedir. Hasta, ihtiyaç hissettiğinde her iki oda arasında iletişim kurulmasını sağlayacak sesli ve görüntülü bağlantı vardır. Ertesi gün ise uyku tıbbı ile ilgilenen hekimlerimiz tarafından gece alınan kayıtlar, hastanın şikayetleri ile birlikte değerlendirilerek bir rapor hazırlanır.

Uyku Laboratuvarımızda; Göğüs Hastalıkları polikliniğinden uygun görülen hastalar, yatırılarak değerlendirilmektedir.