Özel Medova Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.

KOMİTELER

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi

KURULLAR

 • Tıbbi Etik Kurul
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Genişletilmiş Yönetim Kurulu

EKİPLER 

 •  İlaç Yönetim Ekibi
 • Tıbbi Cihaz ve Malzeme Sorumlu Ekibi
 • Organ ve Doku Nakli Koordinasyonu
 • Pembe Kod Yönetim Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetim Ekibi
 • Mavi kod Yönetim Ekibi
 • Kırmızı Kod Yönetim Ekibi
 • HAP Olay Yönetim Ekibi
 • Hasta Hakları ve Öneri Değerlendirme Ekibi
 • Çalışan Öneri Değerlendirme Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Sorumlu Ekibi
 • Temizlik Kontrol Ekibi
 • Satın alma Komisyonu
 • Bina Turu Ekibi
 • Nütrisyon Destek Ekibi

Kalite Yönetim Sistemimiz Çerçevesinde;

 • Komite, kurul ve ekipler önceden belirlenen periyotlarda ve gerektiği durumlarda toplanır, ve tespit edilen uygunsuzluklara göre düzeltici / önleyici kararlar alınır.
 • Bölüm bazlı ve klinik göstergelere ilişkin veriler Bölüm Kalite Sorumluları tarafından toplanarak aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak analiz edilir. Elde edilen sonuçlara göre düzeltici – iyileştirici faaliyetler başlatılır.
 • Bütün kalite sorumlularının katılımıyla yılda en az 1 kez öz değerlendirme yapılır.
 • Bina turları düzenlenir. Gözlenen uygunsuzluklara göre iyileştirme faaliyetleri başlatılır.
 • Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri düzenlenir, analiz edilir; varsa görüş, öneri ve şikayetler değerlendirilir.