Ben (Nevüs) Nedir?

Deride melanin (deri pigmenti) üreten hücrelerin lokalize artmasıdır. Doğumsal ve edinilmiş (sonradan kazanılmış) olmak üzere 2 çeşit ben vardır. Çoğunlukla benler doğumda mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkar. Yirmi yaşından itibaren çoğu insanda 20-30 adet vücudunun her yanına dağılmış ben mevcuttur. Bu benler zamanla görsel hale gelirler ve genellikle büyüklükleri 0,5 mm’den büyük olmaz. Sadece her yüz bebekten biri doğumsal nevüsle doğmaktadır. Bu benlerin büyüklükleri değişmektedir: 0,6 santimetreden küçük olabildiği gibi neredeyse tüm vücudu kaplayanı da vardır ki bunlara “dev konjenital nevüs” adı verilir. Bu benler yakın takip gerektirir. Çünkü %2-40 oranında malign melanom dediğimiz kötü huylu cilt kanserine dönüşebilmektedir. Benler büyüklük, şekil, renk ve kıl içeriği bakımından çok çeşitlilik göstermektedir.

İnsan vücudunda çok sayıda ben görülebilir. Bu benlerin bazıları doğuştan vardırlar, bazıları ise güneşe maruz kalınması sonucunda oluşurlar. Benler; kahverengi, siyah ya da nadiren koyu mavi renkte olabilirler. Her koyu renk değişikliği ya da kabarıklık ben değildir. Doğuştan gelen benlerde daha fazla risk olmakla birlikte benlerin bazıları kanser riski taşıyabilir. Bu nedenle, tehlikeli benlerin takibi son derece önemlidir. Takipte ‘ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU’ bulgusunu öneririz. Yüzlerce beni olan hastada bu benlerin tek tek takibi zordur. Bu nedenle diğerlerinden farklı olanı yakın takip etmeyi öneririz.

Ben Alınırsa Kansere Döner Mi?

Halk arasında benlere “bıçak değdiği” zaman kötüye dönüşebilecekleri hakkında yanlış bir inanış vardır. Oysa tam tersi tehlike taşıyan benlerin cerrahi olarak çıkarılmaması durumunda yaşamı tehdit eden “Malign Melanom” isimli bir deri kanserine dönüşüm riskleri vardır. Malign Melanom, tüm dünyada hızla artmakta olan kötü seyirli bir kanser tipidir. Bu nedenle, tehlikeli benlerin tespiti ve çıkarılması kişinin hayatını kurtarabilir.

Malign Melanom gelişimi riski genel popülasyonda %1,5′dur. Bu oran atmosferimizdeki ozon tabakasındaki incelme ve zararlı UV ışınlarına yükselen oranda karşılaşma nedeniyle her gün artmaktadır. Ben alındıktan sonra patojik tetkik yapılır.

Ben alımı iki şekilde olur:

  • Cerrahi
  • Lazerle çıkarma.

Her iki işlemde lokal anestezi altında uygulanır. Bu nedenle hastalar ağrı duymazlar.

Lazerle Ben Aldirma Tedavisi

Erbium YAG ve Karbondioksit Lazerler ile gerçekleşmektedir. Yüzde ya da vücutta oluşmuş olan zararsız epidermal ve dermal nevuslar sadece kişiyi estetik açıdan rahatsız eden benler tek seansta, dikiş olmadan anında yok edilmekte ve kişi sosyal yaşantısına devam edebilmektedir. Çok derin köklü olan nevuslar cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Göz üstlerinde veya altındaki benler de alınabilmekte hatta birçok kişinin rahatsızlık duyduğu göz altındaki yağ butoncukları da lazer ile temizlenebilmektedir. Uygulama lokal aneztezi ile yapılmakta olup ağrı hissedilmemektedir. Benlerin alındığı alan 4-6 gün arasında normal hal almaktadır. Oluşan pembelik 1-2 ay içerisinde normal cilt renginize uyum sağlayacaktır.

Cerrahi Ben Aldırma Tedavisi

Bu işlemde lokal anestezi altında uygulanır. Plastik Cerrahınız nevüsün lokalizyonuna uygun bir şekilde oluşacak izin en az kalacağı bir biçimde cerrahi işlemi gerçekleştirecektir. Oluşan defekt sıklıkla primer kapatılmakla beraber bazı olgularda doku kaydırma denilen flep cerrahisi veya deri yaması (deri grefti) ile kapatılmaktadır. Çıkarılan materyal patolojik tahlil için laboratuvara gönderilmelidir.