Beyin Tümörleri Nedir?

Beyinde normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır. Bazen büyümedeki bu sınırlanma yeteneği kaybolur ve sınırsız büyüyüp, çoğalan hücreler topluluğu oluşturur. Buna beyin tümörü denir.

Beyin tümörleri en çok 3-12 yaş grubu ve 40-70 yaş grubunda görülür. Birincil (primer) ve ikincil (sekonder) beyin tümörleri olmak üzere iki tip beyin tümörü vardır.

Birincil Beyin Tümörleri: Beyin dokusunu oluşturan nöral yapı, onun destek dokusunu oluşturan glial hücreler, meninksler gibi kafa içi yapılardan gelişen tümörlerdir.

İkincil Beyin Tümörleri: Metastatik (vücudun başka organlarından beyine atlayan) tümörler olarak da adlandırılabilirler.

En Sık Gölen Beyin Tümörleri

Astrositomlar: Astrosit denilen hücrelerden doğar. Beyin ve omuriliğin herhangi bir yerinden çıkabilir. Erişkinlerde genellikle beyinde oluşurken, çocuklarda beyin sapı, beyin ve beyincikte oluşur.  En sık görülen birincil beyin tümörüdür.

4 grade (sınıf) olarak derecelendirilir. Grade I ve II, Grade III (Anaplastik astrositom) Grade IV (Glioblastoma ) şeklinde derecelendirilirler.

Ependimomlar: Genellikle ventrikül seviyesinde gelişirler. Omurilikte de gelişebilirler. Herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen en çok çocukluk ve ergenlik çağında görülürler.

Meningiomlar: Meninks (araknoid) den kaynaklanırlar. Ekstraaksial gelişirler (Beyin dışı). Orta ve ileri yaşlarda ve kadınlarda sıktır. Erişkinlerde en sık rastlanan primer iyi huylu beyin tümörüdür.

Akustik Schwannom: İşitme sinirinden kaynaklanır ve serebellopontin köşe tümörü olarak da adlandırılır. Aylar hatta yıllar süren kulak çınlaması ve daha sonra aynı kulakta işitme azalması görülür. Tümörün büyüyerek beyin sapı ve kranial sinirlere baskı yapması ile dengesizlik, yüzde uyuşukluk veya ağrı, yüz felci ve yutma güçlüğü ortaya çıkar.

Metastatik Beyin Tümörleri: Oldukça sık karşılaşılan beyin tümörleridir. Bir veya birden fazla belirgin ödeme neden olmuş kitleler şeklinde ortaya çıkabilirler. En sık akciğerden, kadınlarda meme kanseri sonrası beyine yayılım olabilir.

Beyin Tümörünün En Sık Gölen Belirtileri Nelerdir?

  • Sabahları kötüleşen ve gün içinde devam eden baş ağrısı,
  • Sara nöbetleri,
  • Bulantı-kusma,
  • Kol ve bacaklarda his kaybı ya da kuvvetsizlik,
  • Yürüme güçlüğü,
  • Görmede değişiklik ve/veya anormal göz hareketleri,
  • Uykusuzluk,
  • Kişilik ve hafıza değişiklikleri,
  • Konuşma değişiklikleri,

Beyin Tümörü Tanısı Nasıl Konulur?

Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT)

Detaylı MR tetkiki: Perfüzyon MR, MR Spektroskopi, DWI, DTI, SWI, Fonksiyonel MR

Beyin Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Beyin tümörünün tedavisi birçok faktöre bağlıdır. Beyin tümörünün tipi, yerleşim yeri, tümörün çapı, hastanın yaşı ve genel sağlığı; tedavi yöntemini seçmede önemlidir. Tedavi yöntemi ve uygulama şekli çocuk ve erişkin hastalar için farklıdır.

Beyin tümörlerinin tedavisinde; “Cerrahi”, “Radyoterapi”, ve “Kemoterapi” kullanılabilir. Doktor cerrahinin tipine, tümörün çap ve yerleşim yerine göre karar verir. Tümörü cerrahi olarak çıkarırken, beyin dokusuna en az hasarı vermek için ”navigasyon” denilen bilgisayar destekli bir sistem de kullanılabilir. Ameliyat mikroskop altında yapılır.Yüksek teknoloji içeren navigasyon ve tümör boyama özellikli mikroskop gibi cihazlar merkezimizde bulunmaktadır.