Yüksek Teknolojik Cihazlarla Beyin Tümörleri Ameliyatı

Beyin, yürümek-konuşmak gibi istemli hareketlerimizde, solunum-sindirim gibi istemsiz ve otomatik olarak yapılan hareketlerimizde, aynı zamanda duyularımız (görme-işitme-dokunma-tatma-koklama), duygularımız, düşünce ve hafızamızla ilgili birçok önemli fonksiyonun çalışmasında görevlidir. Çok önemli fonksiyonların uygulanmasında görevli olan beyin aynı zamanda çok hassas bir yapıdır. Dolayısı ile vücut bu kadar önemli ve hassas bir organı korumak için beyni kalın bir kafatası ile çevreler. Sabit ve sert bir yapı olan kafatası içinde, oluşacak herhangi bir yer kaplayan lezyon beyin için önemli bir sorun oluşturacaktır. Kafatası içinde belirli bir hacme ulaştığında kafa içi basınç artışına yol açacak ve sonuçta çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır.

Beyin Tümörleri Yenidoğan Çağından Başlayarak Her Yaşta Görülebilir

Beyin tümörü; eğer beynin kendi dokusundan kaynaklanıyorsa ‘‘primer beyin tümörü’’, vücudun herhangi bir yerinde oluşup beyine sıçrayan bir tümör ise ‘‘sekonder veya metastatik beyin tümörü’’ olarak adlandırılır. Primer beyin tümörleri iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) karakterde olabilir. Beyin tümörlerinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Beyin tümörleri herhangi bir yaşta oluşabilir ancak iki yaş grubunda daha çok görülmektedir. En çok 3-12 yaş grubu ve 40-70 yaş grubunda bu tümörler görülür.

Beyin Tümörlerine Bağlı Gelişen Belirtiler

 • Baş ağrısı, bulantı ve kusma: Özellikle son günlerde ortaya çıkan ve gittikçe şiddetlenen, sabahları daha fazla olan, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği baş ağrıları görülür.
 • Epilepsi (Sara Nöbeti): Geç yaşlarda ortaya çıkan epileptik nöbet bir beyin tümörünün ilk belirtisi olabilir.
 • Kol ve bacakta ortaya çıkan güç ve duyu kaybı: Özellikle beynin motor alanında veya civarında oluşan tümörlerde kol ve/veya bacak güçsüzlüğü ortaya çıkabilir.
 • Kişilik değişiklikleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Yürüme bozukluğu, dengesizlik
 • Görme yetisinin azalması, çift görme
 • Şaşılık
 • Israrla devam eden kulak çınlaması ve işitme azalması
 • Hormonal değişiklikler

Tanı Yöntemleri

Hassas tanı ve tarama yöntemlerinin kullanılması gereken beyin tümörlerinde temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler;

 • BBT (Bilgisayarlı Beyin Tomografisi)
 • MR (Magnetik Rezonans)

Uygulanan tanı yöntemlerinde beyin MR’ı altın standarttır.

Tedavi

Beyin tümörünün tedavisi birçok değişkene bağlıdır. Beyin tümörünün türü, yerleşim yeri, tümörün çapı, hastanın yaşı ve genel sağlığı tedavi yöntemini seçme konusunda önemlidir. Tedavi yöntemi ve uygulama şekli çocuk ve erişkin hastalar için farklılık göstermektedir.

Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları ile Süreç Yönetiliyor

Beyin tümörlerinin tedavisinde; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kullanılabilir. Doktor cerrahinin şekline, tümörün çap ve yerleşim yerine göre karar verir. Beyin tümörlerinin tedavisinde hastanın yaşam süresini uzatan en önemli tedavi yöntemi, cerrahi tedavidir. Tümörü çıkarırken hastaya en az zararı vererek maksimum düzeyde tümörü çıkarmak esas amaçtır. Bu nedenle cerrahi tecrübe ve birikim çok önemlidir.

Nöroonkolojik ameliyatların sık yapıldığı, çok merkezli çalışma prensiplerini benimsemiş ve yüksek teknolojik donanıma sahip hastaneler tercih nedeni olmalıdır.

Beyin Tümör Cerrahisinde Kullanılan Teknolojiler Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Özel Medova Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Merkezi olarak biz de ameliyatlarımızda tümör boyama özellikli mikroskop, nöronavigasyon sistemleri ve nöromonitör gibi hem hastanın hem de cerrahın işini kolaylaştıran yüksek teknolojik cihazlar kullanmaktayız. Ameliyatta alınan doku, patoloji tarafından incelenerek gelen tümörün türüne göre gerekli durumlarda cerrahi tedavi sonrasında radyoterapi (ışın tedavisi) veya kemoterapi gibi tedavi yöntemleri ile hastanın tedavisine devam edilmektedir.

Her aşaması zor olan bu dönemde tanı, tedavi ve takip sürecinde tüm ekibimizle hastalarımızın yanındayız.