Tıp Teknolojilerinin Beyin ve Sinir Cerrahisi Tedavilerine Etkisi

Gelişen teknolojinin modern tıp uygulamalarında edindiği yer, hastaların iyileşme süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde tedavilerin başarısı, cerrahi işlemi gerçekleştiren uzmanın deneyimine, ekibin yeterliliğine ve kullanılan altyapının niteliklerine bağlıdır.

Beyin Ameliyatlarında Dokuya Zarar Vermeyen İleri ve Hızlı Teknoloji: Nöronavigasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyatlarında son yıllarda tüm dünyada kullanılan ileri teknoloji ürünlerinden biri olan nöronavigasyon sistemleri Medova Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde de kullanılmaktadır. Nöronavigasyon aslında yön bulma anlamına gelmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’ndeki kullanım amacı da kelimenin anlamı ile benzerlik göstermektedir. Hastanın beyninde gelişen tümör veya abse gibi lezyonlarının yerinin tespitini sağlayan nöronavigasyon sistemleri sayesinde ameliyat sırasında tümöre ulaşırken hız kazanılmakta ve sağlıklı dokulara zarar verilmemektedir. Bu noktada nöronavigasyon sistemleri için ameliyatın başarısını doğrudan etkileyen ve başarısını artıran ileri teknoloji ürünüdür demek mümkündür.

Nöronavigasyon, Ameliyat Sırasında ve Sonrasında Hasta Konforunu Artırıyor

Nöronavigasyon sisteminin ameliyat sırasında kullanılabilmesi için ameliyattan önce milimetrik ölçüde kesitler alınan beyin MR’ı çekilmektedir. Ardından çekilen MR, nöronavigasyon cihazına aktarılmaktadır. Ameliyat sırasındaysa hasta uyutulduktan sonra hastanın başına yerleştirilen aletler ile cihazın lazer işaretleyicileri eşleştirilmektedir. Cerrah, cihaz tarafından algılanabilen manyetik aletlerle hastanın yüz tanıma işlemini gerçekleştirilmektedir. Bu veriler ile nöronavigasyon sistemine aktarılan MR görüntüleri eşleştirildikten sonra tümöre en kolay ulaşabilen cilt kesisinin yeri ve uzunluğu tespit edilmektedir.

Tüm bu süreçlerin tamamlanmasından nöronavigasyon sistemi ile özellikle derin yerleşimli tümörlerde beyine en az zararı verecek, en kısa ve en hızlı yollar bulunmaktadır. Nöronavigasyon sistemi sağladığı 3 boyutlu görüntülerle ameliyat sırasında ve sonrasında hasta konforunu artıran, modern tıbbın gerekliliği olan yüksek teknolojik ürünlerdendir.