ONLAR HER ŞEYDEN DEĞERLİ ÇOCUĞUNUZUN KALBİNİN SESİNİ DİNLEYİN

Çocuk Kardiyoloji branşında anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaş bitimine kadar kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bu hastalıklar arasında daha çok doğuştan kalp hastalıkları (Delikler, Darlıklar), sonradan gelişen kalp hastalıkları (Romatizmal Kapak Hastalıkları, Enfeksiyöz Hastalıklar) ve kalp ritm bozuklukları bulunmaktadır.

Hastalarımız sıklıkla kalpte üfürüm duyulması, morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (Senkop) ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla poliklinliğimize başvurmaktadır. Hastalarımızın büyük kısında elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi be ekokardiyografi (EKO) gibi yöntemlerle tanı konulabilmektedir. Anne karnındaki bebek kalbi ise “Fetal EKO” ile değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda efor testi, HOLTER monitörizasyonu, kalp kateterizasyonu ve diğer yöntemler uygulanmaktadır. Aynı zamanda spor yapan çocukların kalp hastalığı riski açısından değerlendirmesi yapılmaktadır.