Çocuklarda Bulantı Ve Kusma Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir

Bulantı ve kusma çocuklarda sık görülen semptomlardır. Bulantı ve kusmanın nedeni değişkenlik gösterebilir. Enfeksiyonlar, bağırsaklarda tıkanıklık, apandisit gibi cerrahi durumlar, kafa içi yer kaplayan kitle, kafa travmaları, ilaçlar ve sistemik hastalıklar bulantı ve kusmaya neden olabilmektedir.

Çocuklarda Bulantı ve Kusma Nedenleri Ne Olabilir?

Çocukluk çağında en sık nedenlerinden biri enfeksiyonlardır. Enfeksiyöz nedenlerden dolayı oluşan bulantı ve kusmaya ateş ve ishal eşlik edebilmektedir. İshal, kusma ve ateş ile seyreden enfeksiyöz bağırsak enfeksiyonlarının başında rota virüs enfeksiyonu gelmektedir. Virüs kontamine su ve gıda, dışkı ile kirlenmiş eller, çeşitli eşyalar ve oyuncaklar ve kişiden kişiye direkt ya da indirekt temas ile bulaşmaktadır. Yaklaşık 2-4 gün inkübasyon dönemi sonrasında aniden ateş ve kusma, ardından sayısı 10’a ulaşan ishal gelişir. Gaita kansız ve bol suludur. Hastalık 4-8 günde kendi kendini sınırlar. Genellikle tam iyileşme olur. Rotavirüse bağlı ölümler sıvı kaybı ve elektrolit bozukluğuna bağlıdır. Bu nedenle hastanın sıvı kaybı açısından değerlendirilmesi, gerekirse damar yolu ile sıvı desteği yapılması önemlidir.

Bağırsak enfeksiyonları dışında idrar yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, zatürre, sinüzit, menenjit kusmaya neden olan diğer enfeksiyon hastalıklarıdır. Gastroösefageal reflü hastalığı kusmanın bir diğer nedenidir. Kilo kaybı, büyüme geriliği, solunum sistemi sorunları, demir eksikliğine bağlı kansızlığa yol açabilir. Daha ileri yaşlarda bulantı, geğirme, mide ağrısı, ağrılı yutkunmaya neden olur. Kusma ile özellikle süt çocukluğu döneminde yemek borusu alt kas yapısının tam olgunlaşmaması ve boyunun kısa olması nedeniyle sık karşılaşılır.

Bulantı ve Kusmanın Altında Yatan Neden Belirlenmeli

Bir yaş civarında hastaların birçoğu düzelmektedir. Bu dönemde fazla beslenme de kusmaya neden olabilen bir durumdur. Kusması olan çocuk altta yatan nedenin aydınlatılması ve sıvı kaybının değerlendirilmesi açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Kusmaya neden olan duruma yönelik tedavisi planlanmalıdır.