Birim Tanıtımı

 

Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen; bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda önümüzde birçok enfeksiyon hastalığının teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Grip, idrar yolu enfeksiyonu ve ishallerden ciddi hatta ölümcül olabilen AIDS, menenjit, tüberküloz ve sarılıklara kadar çok geniş bir hastalık grubu olan enfeksiyon hastalıkları, uzmanları tarafından takip ve tedavi edilmektedir. Ateş, enfeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgularından biri olduğu için hastaların değerlendirilmesinde enfeksiyon hastalıkları biriminin önemli yeri vardır.