Safra ve Pankreas Hastalıklarında ERCP Yöntemi

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), özel bir endoskopik cihaz ile ile oniki parmak bağırsağına ulaşılarak safra yolları ve pankreas hastalıklarının yönelik yapılacak inceleme ve tedavilere imkan sağlayan gelişmiş bir endoskopik tedavi yöntemidir. Hastalar uyutulur, ağız yoluyla duodenoskop adlı cihazla girilerek yemek borusu ve mide geçilerek oniki parmak barsağına safra kanalı ve pankreas kanalının birlikte açıldığı papilla denilen yapıya ulaşılır. Daha sonra kılavuz tel, kateter, balon, stent gibi çeşitli cihazlarla kanallar içerisindeki taşlar, tümöre veya enflamasyona bağlı darlıklar gibi bir çok durum ameliyatsız olarak düzeltilebilmektedir.

ERCP dünyada ve ülkemizde deneyimli gastroenteroloji uzmanları tarafından az sayıda merkezde uygulanabilmektedir. Safra yolu ve pankreas hastalıklarının tanısında en güvenilir tekniklerin başında gelmektedir. Ayrıca safra yollarını tıkayan taşlara bağlı sarılık ve enfeksiyon gelişen hastalarda, bu taşlar çıkarılarak tedavi sağlanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde artık safra kanalına yönelik olan ameliyatlara gerek kalmamaktadır. Ameliyattan çok daha güvenli olup çoğu zaman hastalar genellikle aynı gün taburcu olabilmekte ve günlük aktivitelerine dönebilmektedir. Hastanemizde deneyimli ekibimiz tarafından, steril şartlarda birçok endoskopik işlem gibi ERCP işlemi de halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

ERCP Kimlere Uygulanır?

ERCP en sık safra kanalına düşerek kanalda tıkanıklık ve buna bağlı sarılık, safra yollarında enfeksiyon ve pankreatit gibi hastalıklara sebep olan safrayolu taşlarının çıkarılmasında uygulanmaktadır. Ayrıca safra yollarında iyi veya kötü huylu hastalıklara bağlı gelişen darlık ve tıkanıklıkların hem tanısında hem tedavisinde en güvenilir ve etkili tedavi yöntemidir. Safra kesesi yada kist hidatik ameliyatları sonrası gelişen safra yolu kaçakları da ERCP ile başarıyla tedavi edilebilmektedir.