Erken Menopozda Tüp Bebek Tedavisi

Genelde 40 yaşından sonra, yaklaşık 55 yaşa kadar geçen süre içinde görülen önceleri regl kanamalarının düzensizleşmesiyle, daha sonraları ise kesilmesiyle biten dönem, menopoz olarak adlandırılır. Bazı kadınlarda menopoza söz konusu yaş aralığında değil daha erken yaşlarda girilmektedir.

Kadınlarda menopoz dönemine girilmeden önce adet döngüsünde düzensizlik ve hormonal değişiklikler görülmektedir. Menopoza girilmesi ile de adet kanamaları tamamen kesilir. 40 yaşından sonra, yaklaşık 55 yaşına kadar görülen menopoz doğal bir döngüdür. Bu nedenle kadınlar yaklaşan menopoz dönemi ile ilgili şüphe duyabilirler. Ancak daha erken yaşlarda rastlanan erken menopoz döneminde kadınlar sıradan adet düzensizliği gibi algılayabilirler. Bu nedenle erken menopoza kadınlar biraz hazırlıksız yakalanıyor dersek yanlış olmaz.

Kısırlık, doğal doğurganlık kabiliyetinin olmadığı bir vakadır. Kısırlık sorunu yaşayanlarda gebeliğin gerçekleşmesi adına uygulanan tedavide tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisi az sayıda da olsa döllenme işlemi gerekli yumurta hücresi olan kadınlara ve sperm hücresi bulunan erkeklere uygulanmaktadır.

Peki, “Erken Menopozda Tüp Bebek Tedavisi” Uygulanabilir Mi?

Evet, erken menopozda tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Erken menopozda; yumurta dondurma, kök hücre ve tüp bebek tedavisi gibi gelişmeler sayesinde gebelik gerçekleştirilmektedir. Kadınlar normal menopoz yaşlarında değil daha erken yaşlarda menopoza girdiği takdirde tedavi uygulaması sayesinde ya da tamamen kendiliğinde düzelme sağlanarak gebelik gerçekleşmektedir. Menopoza erken giren kadınlarda gebeliğin tüp bebek yöntemi ile gerçekleştirilmesi için öncelikle kadında menopoz tanısının konulması gerekmektedir. Şayet menopoz tanısı konulamıyorsa yani kadın menopoz dönemine girmemiş ise gebelik doğal yolla gerçekleşmektedir. Tedavi ile söz konusu olan kısırlık sorunu giderilmezse eğer böyle bir durumda da tüp bebek tedavisine başvurulur. Kadınlar da menopoz döneminde doğurganlık kabiliyetinin kaybolacağı bilinmektedir. Ancak erken menopoz dönemindeki kadınlar da gebelik daha önce gerçekleşmemiş olabilir ve kadınlar menopoza hazırlıksız yakalanabilir. Bu durumda da en başarılı sonuçlar tüp bebek tedavisi ile sağlanmaktadır. Fakat bu durum sadece erken menopoz dönemindeki kadınlar için gereklidir.

Normal menopoz yaşlarında menopoza giren kadınlarda tüp bebek tedavisi ile hamilelik elde edilemez. Genel olarak kanser hastası kadınlarda yumurtalıkları alınmış olabilir. Kanser tedavisi öncesinde yumurtalıklar işlemle dondurularak kanser tedavisinin ardından tüp bebek tedavisinde döllenmenin gerçekleşmesi adına muhafaza edilir ve kadında hamilelik gerçekleştirilir. Kadınlarda küçük ovaryan yetmezliği mevcut ise bu durumda menopoz daha farklı bir şekilde değerlendirilir. Kısırlık tedavi ile giderilmeye çalışılır. Tedavi başarılı olmazsa eğer tüp bebek tedavisinden destek alınır. Eğer erken menopoza giren söz konusu kadının yumurta hücreleri tükenmişse tedavi uygulansa dahi gebeliğin gerçekleşme şansı yoktur. Erken menopoz döneminde yalnızca yumurta hücreleri tükenmemiş kadınlarda tüp bebek tedavisi uygulanarak gebeliğin gerçekleşmesini sağlanabilir. Yumurta hücresi bulunmayan erken menopoz dönemini yaşayan kadınlarda tüp bebek tedavisinden başarılı bir netice elde edilemeyeceği nedeniyle tedavi uygulanmasının bir ehemmiyeti yoktur. Erken menopoz dönemi ile sıklıkla değil nadiren karşılaşılır. Ancak yine de bu olasılık göz ardı edilmeden ilerleyen zamanlarda anne olmayı isteyen kadınların, her sene rutin olarak doktora başvurarak, bir takım hormon testleri yaptırarak yumurtalık kapasitesi ölçümlerini yaptırmaları önem taşımaktadır.

Erken Menopoz Yaygın Görülen Bir Sorun Mu?

Kadınlar normal menopoz yaşlarında menopoz dönemine girilmesi durumuna alışkınızdır ancak erken yaşlarda girilen menopoza kulaklarımız çok aşina değildir. Her ne kadar kulaklarımız aşina olmasa da ya da nadiren de karşılaşılsa erken menopoz gerçeği hayatımızın bir parçasıdır. Bu durumun varlığı unutulmamalıdır. Sonuçta erken menopoz durumu ile ansızın karşılaşabiliriz ve bu durumun farkına adet düzensizliğinin normal döngüsüne ait olduğunu düşünerek varamayabiliriz. Erken menopoz döneminde tüp bebek tedavisi ile gebeliğin gerçekleştirilme şansı vardır fakat bu şansta yumurta hücresine sahip olunması önemli bir etkendir. Bu nedenle kadınların yumurta rezervini kontrol ettirmeleri olası bir erken menopoz dönemi için fayda sağlayacaktır. Yumurta rezervinde sorun saptanmayan bir kadın erken menopoz döneminde olsa dahi tüp bebek tedavisi sayesinde gebelik gerçekleştirilir. Bu durum haricinde cerrahi işlemlerle yumurtalıkları alınan kadınlarda yumurtalıkların alınmasından önce örneğin kanser hastalarında yumurta hücreleri toplanarak dondurulur bu işlem yumurtaların doldurulması işlemidir ve bu işlem sayesinde de kanser tedavisi sonrası dondurulmuş yumurtalar çözülerek döllenme sağlanarak embriyo elde edilir. Erken menopoz döneminde tıptaki gelişmeler sayesinde kadınlarda gebelik elde edilebilir ancak bunu olabilmesi için kadındaki yumurtalık kapasitesi önem arz etmektedir.