Birim Tanıtımı

Sindirim Sistemi Hastalıklarının Uzmanlık Alanı: GASTROENTEROLOJİ

Gastroenteroloji, gastrointestinal sistem ile yani sindirim organlarına ait hastalıklar ve tedavileri ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastroenteroloji uzmanları, sindirimde görev yapan organlara ait şikâyet ve bulguların değerlendirilmesi, altta yatan hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda yetkin ve deneyimlidirler. İlgilendikleri hastalıklar ve uygulama alanları oldukça geniştir. Bu geniş alanı başlıca iki ana gruba ayırabiliriz. Birinci grubu, gastrointestinal kanal adı verilen ağız, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklar, anal bölge (makat) hastalıkları oluşturur. İkinci grubu ise karaciğer, safra yolları, safra kesesi, pankreas hastalıkları oluşturur.

Gastroenteroloji bölümümüz, sizlere konusunda uzmanlaşmış, deneyimli ve dinamik kadrosuyla sağlık hizmeti sunmaktadır. Ünitemiz nitelikli ve güçlü bir altyapı üzerine mükemmeliyet anlayışıyla kurulmuştur. İhtiyaç halinde, tanısal amaçlar ve girişimsel tedaviler için son teknoloji ürünü endoskopik görüntüleme ve müdahale ekipmanı ile donatılmış endoskopi laboratuvar imkânları hastalarımız için kullanıma sunulmuştur.

Gastroenteroloji Branşında Uygulanan İşlem ve Tedaviler

 • Endoskopi, Kolonoskopi
 • Endoskopik Obezite Tedavileri (Mide Balonu ve Botoksu)
 • Mide ve Bağırsak Kanseri Taraması
 • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Polipektomi
 • Yemek Borusu, Mide ve Bağırsak Darlıklarının Endoskopik Tedavisi
 • Mideye Beslenme Tüpü (PEG) Takılması
 • Mide ve Bağırsak Kanamalarının Tedavisi
 • Yemek Borusu ve Midedeki Yabancı Cisimlerin Çıkarılması
 • ERCP (Safra kanalındaki darlık ve taşların endoskopik tedavisi)
 • Pankreas Hastalıklarının Endoskopik ve Medikal Tedavisi
 • İltihabi Bağırsak Hastalıklarının (Ülseratif Kolit, Crohn vb.) Tedavisi
 • Karaciğer Hastalıklarının Tedavisi (Hepatit B-C, Karaciğer Yağlanması, Kronik Hepatit, Siroz)

Safra ve Pankreas Hastalıklarında ERCP Yöntemi

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), özel bir endoskopik cihaz ile ile oniki parmak bağırsağına ulaşılarak safra yolları ve pankreas hastalıklarının yönelik yapılacak inceleme ve tedavilere imkan sağlayan gelişmiş bir endoskopik tedavi yöntemidir. Hastalar uyutulur, ağız yoluyla duodenoskop adlı cihazla girilerek yemek borusu ve mide geçilerek oniki parmak barsağına safra kanalı ve pankreas kanalının birlikte açıldığı papilla denilen yapıya ulaşılır. Daha sonra kılavuz tel, kateter, balon, stent gibi çeşitli cihazlarla kanallar içerisindeki taşlar, tümöre veya enflamasyona bağlı darlıklar gibi bir çok durum ameliyatsız olarak düzeltilebilmektedir.

ERCP Kimlere Uygulanır?

ERCP en sık safra kanalına düşerek kanalda tıkanıklık ve buna bağlı sarılık, safra yollarında enfeksiyon ve pankreatit gibi hastalıklara sebep olan safrayolu taşlarının çıkarılmasında uygulanmaktadır. Ayrıca safra yollarında iyi veya kötü huylu hastalıklara bağlı gelişen darlık ve tıkanıklıkların hem tanısında hem tedavisinde en güvenilir ve etkili tedavi yöntemidir. Safra kesesi yada kist hidatik ameliyatları sonrası gelişen safra yolu kaçakları da ERCP ile başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Kilo Vermede Ameliyatsız Yöntem: Mide Botoksu

Mide botoks uygulaması obezite tedavisinde 20 yılı aşkın süredir güvenle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Endoskopik olarak, hastalarımızın mide içerisinde bazı bölgelerde, kas dokusu içerisine özel yöntemlerle botoks enjeksiyonu yapılmaktadır. İşlem yaklaşık 20 ile 30 dakika sürmekte, hastalarımız uyutularak ağrı ve rahatsızlık hissetmemektedir. Hastalarımız ertesi gün normal günlük aktivitelerine dönebilmekte, mide balonu tedavisinde sıklıkla görülen şiddetli bulantı, kusma gibi yan etkiler de çok daha az izlenmektedir. Botoks enjeksiyonunun bir diğer avantajı ise diğer yöntemlerin aksine tekrar uygulanabilir olmasıdır.

Mide botoksu genellikle boy/kilo endeksi 27 ile 35 arasında olan bireylerde tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalarda mide botoksu sonrası günlük kalori alımında %30’dan fazla ve vücut ağırlığında %25’e varan azalma sağlanabilmektedir. Botoks uygulaması sonrasında diğer obezite tedavilerinde olduğu gibi önerilen diyetlere uyum tedavi başarısını artırmaktadır.

Kilo Vermede Etkili Yöntem: Mide Balonu

Mide balonu uygulanması, obez hastalarda kilo verilmesini sağlamak için dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Cerrahi tedavilerin aksine herhangi bir ameliyat gerektirmeden endoskopik olarak uygulanmaktadır. Ameliyatın getirdiği riskleri ortadan kaldırması, düşük maliyeti, midede kalıcı bir etki bırakmaması ve yan etki sıklığının oldukça düşük olması en büyük avantajlarıdır. Vücut kitle indeksi 27-35 kg/m2 arasında olan kilolu bireylerde başarıyla uygulanmakta, vücut ağırlığının %20 sine varan oranlarda kilo verme sağlanabilmektedir. Başlıca kilo verdirici etkilerini tokluk hissi sağlayarak ve mide boşalmasını geciktirerek gösterir. 6 ile 12 ay süreyle midede bırakılarak etki gösteren farklı balon türleri bulunmaktadır. Diğer tüm obezite tedavilerinde olduğu gibi, hastanın önerilen diyet ve egzersizlere uyumu tedavi sırasında ve sonrasında kilo kaybının sağlanması ve sürdürülmesi açısından önem taşımaktadır.