Geçmeyen Boyun, Sırt ve Bel Ağrılarına Dikkat! Omurga ve Omurilik Tümörü Olabilir

Boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumunda olmak üzere toplam 32 adet kemiğin birleşmesinden oluşan omurgamızın, temel görevi omuriliği sararak onu korumak ve destek görevi görmektir.  Bu yakın anatomik ilişki omurga ve omurilik hastalıklarının belirti, bulgu ve tedavilerinin ortak anılmasında rol oynamaktadır. Omurga tümörleri denilince omurga kemikleri ile bu yapıyı saran eklem, kas ve diğer yumuşak doku tümörlerini akla gelirken omurilik tümörleri denildiğinde sinir ve bu sinirleri saran zara ait tümörler kastedilmektedir. Omurga ve omurilik tümörleri bu yapıları oluşturan hücrelerden meydana gelirse birincil tümörler, vücudun başka bir bölgesinde oluşan akciğer, meme, prostat, lenf bezleri, mide bağırsak sistemi veya rahim tümörleri gibi bir tümörden bu bölgeye yayılan tümörlerden meydana gelirse ikincil ya da metastatik tümörler olarak adlandırılır. Birincil tümörler iyi huylu olabildiği gibi kötü huylu da olabilir. İkincil tümörler ise daima kötü huyludur.

Omurga ve Omurilik Tümörleri Kimlerde Görülür? Risk Faktörleri Nelerdir?

Bu tümörlerin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte birçok tümör tipinde olduğu gibi genetik faktörler, kimyasal ajanlar, radyasyon ışınları suçlanmaktadır. Nadiren bazı kalıtsal hastalığı olan kişilerde bu tümörlerin görülme sıklığı yüksektir.

Belirtileri Nelerdir? Ne Zaman Şüphelenmeliyiz?

Omurga ve omurilik tümörlerinin en sık görülen bulgusu ağrıdır. Özellikle istirahatle geçmeyen, geceleri devam eden, bir süre ağrı kesici kullanılmasına rağmen ağrısı devam eden ve daha önce kanser öyküsü olup boyun, sırt, bel bölgesinde ağrıları olan hastalarda omurga ve omurilik tümörlerinden şüphelenilmesi gerekir.

Tümörün sinirlere yaptığı baskıdan dolayı kol ve bacaklarda halsizlik, güçsüzlük, uyuşukluk, mesane ve bağırsak fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Bu durumda hastalarda yürüme güçlüğü, nesnelerin elden düşmesi, idrar yapma güçlüğü ya da idrar kaçırma gibi sorunlar görülebilir.

Teşhis Nasıl Konulur?

Omurga ve omurilik tümörlerine ait bulgular omurganın diğer hastalıklarına benzer bulgular sergilediğinden dikkatli olunması gerekir. Hastaya ait şikayetlerin öyküsü ve yapılan muayenede tümörden şüphelenildiği durumda omurgaya yönelik manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesi gerekir. Daha önce kanser öyküsü varsa metastaz (yayılma) olup olmadığını görmek için PET BT (pozitron emisyon tomografisi) istenebilir. Eğer doktor tarafından uygun görülürse kapalı biyopsi yapılabilir.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Eğer tümör birincil iyi huylu bir tümörse hasta aralıklı olarak muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile izlenebilir. Omurga ve omurilik tümörlerinde tedavinin amacı öncelikle varsa sinirler üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaktır. Bu durumda cerrahi müdahale ile tümör çıkarılmak suretiyle tedavi edilir. Ameliyat sırasında sinir hasarını önlemek için nöromonitör denilen özel cihazlar kullanılabilir. Bunun yanında omurgayı kararlı ve sabit hale getirmek için omurganın vidalanması gerekebilir. Tümörün türüne göre bazen hastalara radyoterapi ve kemoterapi uygulanması gerekebilir.

Hastaların Takibi Nasıl Olmalıdır?

Omurga tümöründen ameliyat olan bir hasta birinci haftasında yara kontrolü için çağrılır. Patoloji sonucu incelenerek tedavi süreci planlanır. Tümörün türüne göre hasta aralıklı muayene ve radyolojik takip için kontrole gelmesi önerilir.

Geceleri ısrar eden, geçmeyen boyun, sırt ve bel ağrılarında Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanına başvurmanızı tavsiye ederiz.