Birim Tanıtımı

Modern Tedavi Yöntemleri İle Kadın Sağlığına Dair Her Şey

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi; kadınlarda genital organlara ait kanserler ve kanser öncüsü lezyonlar ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları, jinekolojik kanser tedavisi için kapsamlı bir uzmanlık eğitimi almaktadırlar. Bu nedenle,  jinekolog onkologlar, jinekolojik kanseri olan kadınların tanı konulmasından itibaren yaşamları boyunca, cerrahi ve kemoterapi tedavilerini ve palyatif bakımlarını düzenlemektedirler.

Jinekolojik Onkoloji Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

Jinekolojik onkoloji hastasının tedavisinde medikal onkolog, patolog, radyolog, radyasyon onkolojisi ve hemşirelerden oluşan uzman ekip kadrosu yer almaktadır. Jinekolojik Onkoloji bölümü içerisinde yer alan ve oldukça kapsamlı olan tanı ve tedavi yöntemlerinin deneyimli merkezler tarafından yapılması oldukça önemlidir.

Jinekolojik Onkoloji’nin İlgi Alanına Dahil Olan Hastalıklar

Kadın dış genital organı (vulva), rahim ağzı (serviks), uterus (rahim), yumurtalık (over) ve tubalardan kaynaklanan kötü huylu (malign) ve kötü huylu hastalıklara dönüşme riski taşıyan hastalıklar ile uğraşır ve tedavi eder.

Kadınlarda genital organlarla ilgili kötü huylu hastalıklardan korunulması, teşhisi ve tedavisi için multidisipliner bir yaklaşımla jinekolojik onkoloji alanına dair uygun yöntemler geliştirilir.

Jinekolojik Kanserlerin Tedavisini Nasil Planlıyoruz?

Erken evre endometriyum ve serviks karsinom vakalarında daha hızlı iyileşme ve daha az ağrıya yol açtığı için laparoskopik yaklaşım tercih edilmektedir.

Ameliyatlar sırasında hazır bulunan patoloji uzmanlarımız ile çıkarılan parçanın anında değerlendirilmesi (frozen section) sayesinde tanının konulması mümkün olabilmektedir.

Ameliyat sonrası tedavi kararları; radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji ve patoloji gibi diğer branş uzmanları eşliğinde ortak görüş çerçevesinde alınmaktadır.

Jinekoloji Onkoloji Cerrahisinde Verilen Hizmetler

 • Rahim Ağzı (Serviks) Kanser Tedavisi
 • Rahim (Endometrium) Kanser Tedavisi
 • Yumurtalık (Over) Kanser Tedavisi
 • Periton (Karın Zarı) / Tuba KANSERLERİNİN TEDAVİSİ
 • Meme Kanseri Olan Hastaların Jinekolojik Takibi
 • Vulva / Vajen Kanseri Tedavisi
 • Nüks Kanserlerin Tedavisi
 • Metastatik Kanserlerin tedavisi
 • Rahim Ağzı Kanser Taramaları ve Problemlerin Tedavisi (Leep, Konizasyon)
 • Genital Siğillerin Tedavisi
 • HPV Pozitifliğinde Takip ve Tedavi
 • Kolposkopi