Kafa Travmaları Nedir?

Kafa travmaları 18 yaş altı ölümlerinin en önemli sebeplerindendir. Doğum esnasında forseps tatbiki, beşikten veya kucaktan düşmeler, yaşın ilerlemesiyle ise trafik, iş, ev ve spor kazaları kafa travmalarının nedenlerini oluştururlar. Erişkinlerde trafik kazaları, kafa travmalarının %70’inden sorumludur ve önemli bir ölüm nedenidir. Kraniyuma gelen travma, skalpte, kraniyumda ve intrakraniyal oluşumların bir veya birkaçında zedelenmeye neden olur.

Travmanın Etkilediği Yerler

Skala (Cilt): Saçlı derinin özellikle arteryel yaralanmaları bebeklerde ve çocuklarda ciddi kan kayıplarına hatta ölüme neden olabilmektedir. Ayrıca saçlı derinin enfeksiyonları ampiyem ve apselere yol açabilmektedir.

Kranyum (Kafatası): Kafa travmaları kranyumda kırıklara neden olabilmektedir. Lineer kırıklarda özellikle temporal (şakak) kemikte meydana gelen kırıklar beyin kanamalarına yol açabilmekte ve hayatı tehdit eden durumlara neden olabilmektedir. Çökme kırıkları beyine bası yapar ve epileptik nöbetlere neden olurlar. Bu tip kırıkların cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekebilmektedir.

Beyin Zarı: Kafa travmaları kafatasında meydana getirdiği kırıklar neticesinde beyin zarında yırtıklar ve beyin omurilik sıvısı fistüllerine neden olabilirler. Bu durum menenjite (beyin zarı iltihabı) neden olarak hayatı tehdit eder. Bazen cerrahi olarak bu yırtıkların onarıımı gerekebilir.

Beyin Damarları: Kafa travmaları bazen beyni besleyen büyük damarlarda diseksiyona (yırtık) neden olarak beynin beslenmesinde bozukluğa neden olabilirler.

Beyin: Kafa travmaları beyinde ödem (şişme) meydana getirerek kafa içi basıncın artmasına ve komaya kadar ilerleyen bilinç bozukluklarına neden olmaktadır. Çoğu zaman medikal (ilaç) tedavisi ile tedavi edilen bu hastalar bazen ilaca yanıtsız durumlarda cerrahiye gerek duyabilmekteler. Ayrıca kafa travmaları beyinde değişik tiplerde kanamalara neden olabilirler. Bunlar epidural, subdural, intraserebral ve subaraknoid kanamalardır. Bunlardan intraserebral, epidural ve subdural kanamalar cerrahi olarak tedavi edilen kanamalardır.