Mide Kanseri Nedir?

Tüm kanserler arasında sık karşılaşılan kanser türü olan mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılabilen özelliktedir. Mide kanseri çeşitli nedenlerden dolayı mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir. Ülkemizde sık rastlanan kanserler arasında yer alan mide kanseri her yıl dünyada bir milyona yakın hayatını kaybetmesine yol açmaktadır.

Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Uzman kontrolü ve doğru beslenme ile mide kanserinden korunmak ve kurtulmak mümkün hale gelmektedir.

Mide kanserinin temel tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi olmadan mide kanserinin tedavisinden söz edilemez. Ancak, gastrointestinal sistem bölgesi kanserleri dört evreye sahiptir ve bu dört evrenin (evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4) her birinin kendine has özelliklerinden dolayı, çeşitli tedavi yöntemleri söz konusudur. Her yere yayılmış evre 4 bir kanserde cerrahi opsiyonu söz konusu olamazken genel anlamda, sadece karın içine, karın içi zarına ulaşmış, mideye sınırlı, mide etrafına sınırlı kanserde evre 4 te sıcak kemoterapi uygulanabilmektedir. Evre 1 ve evre 0 olarak tanımlanan evre 1’in daha aşağısında olan, mikroskobik mide kanserlerinde ise endoskopik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Evre 2 ve evre 3 mide kanserlerde cerrahi tedavi özellikle kapalı laparoskopik cerrahi uygulanır. Bazı hastalarda hem endoskopinin hem laparoskopinin birlikte kullanıldığı da görülmektedir.

Mide Kanseri Belirtileri Arasında;

  • Kilo kaybı
  • Karın ağrısı
  • Bulantı-kusma
  • İştahsızlık
  • Yutma güçlüğü
  • Kanama
  • Erken doyma
  • Ülseri andıran ağrı