Migren ve Baş Ağrılarına Geleneksel Tedavi Yöntemleri

Havaların soğumasıyla birlikte migren tipi baş ağrıları artış göstermektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde ağrıları artan hastalar soluğu hastanelerde alıyor.  Bu tip ağrıların geçmesi için hacamat ve akupunktur gibi geleneksel tamamlayıcı tıp teknikleri önerilmekte. Yapılan işlemden sonra hastanın konforu sağlanmakta ve baş ağrılarından eser kalmamaktadır.

Migren ve küme baş ağrıları özellikle bulunduğumuz soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında sıkça karşımıza çıkan, hastaların müracaat ettiği baş ağrıları tipleridir. Migren, baş ağrısı daha çok kadınlarda görülen ve toplumumuzun yüzde 20-25 oranında görülebilen, genelde yarım şiddetli, orta şiddetli ve şiddetli, genelde zonklayıcı olarak tabir edilen, beraberinde bulantı, kusmanın eşlik ettiği, ışık, ses, koku hassasiyetinin de beraberinde bulunabildiği bir baş ağrısı tipidir. Hastalarda bu baş ağrısını tetikleyici bir takım faktörler vardır. Soğuk hava, rüzgarlı hava, mevsim geçişleri risk faktörleridir. Aynı zamanda açlık, uykusuzluk, stres bu hastalar için risk faktörleridir. Yediği gıdalar da hastalığı için risk faktörüdür. Özellikle mayalanma sürecinden geçen, fermantasyon sürecinden geçen gıdalar, içecekler, bunlar peynir gibi, yoğurt gibi ya da içeceklerden özellikle alkollü içecekler migren ağrısını tetikleyebilmektedir.

Şiddetli Bir Baş Ağrısı Tipidir

Küme tipi baş ağrısı da özellikle erkek hastalarda daha çok rastlanmaktadır. Migrene benzeyen ve genellikle migrenle karıştırılan bir baş ağrısıdır. Küme baş ağrısı adı üstünde özellikle mevsim geçişlerinde sık görülmekle beraber, senenin belli bir dönemi hastanın hiç ağrı çekmediği ama ağrı ataklarının başladığı zaman günlük ya da gün aşırı periyotlarda ya da günde birkaç defa olup sık bir ağrı periyodunun olduğu, yani kümelenen bir ağrı periyodunun olduğu baş ağrısı tipidir. Erkeklerde daha sık görülür. Yarım baş ağrısıdır. Aynı taraf gözde kızarma, sulanma, kanlanma hatta burun tıkanıklığıyla görülebilir. Süresi migrene göre daha kısadır ama yaşam kalitesini düşüren bir baş ağrısı olduğu için kötü şiddetli bir baş ağrısı tipidir.

Migren Sorun Olmaktan Çıktı

Özellikle günümüzde geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla, yani akupunktur, mezoterapi, hacamat, kupa terapi gibi yöntemlerin kullanılması ile birlikte migren ve baş ağrıları artık sorun olmaktan çıktı denebilir. Uygun hastalara kupa, yaş kupa, kuru kupa, kupa masajı ya da nöral terapi, tetik nokta enjeksiyonu, akupunktur noktalarına enjeksiyonlar veya mezoterapi teknikleriyle tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.