Navigasyon Yardımlı Beyin Tümörü Mikrocerrahisi Nedir?

Beyin tümörleri özellikle yerleşim yeri açısından bazen cerrahlar için oldukça zor ameliyatlar olabilmektedir. Özellikle  kol ve bacakları kontrol eden bölgelerde ya da konuşma veya görme merkezi gibi değerli beyin bölgelerine çok yakın olabilmektedirler.

Artık günümüzde son dönemlerde kullanılmaya başlanılan navigasyon sistemleri ameliyat esnasında cerrahı oldukça rahatlatmakta ve hastalar konuşma yetilerini kaybetmeden ve kol veya bacaklarında felçlik gelişmeden ameliyat edilmekte ve sağlığına kavuşmaktadırlar.

Navigasyon sistemleri, ameliyathanede yapılan beyin cerrahi operasyonlarında, önceden çekilmiş BT, MR görüntülerini kullanarak cerraha ameliyat sırasında gerçek zamanlı olarak yol gösteren yüksek teknolojili cihazlardır.

Navigasyon Hangi Ameliyatlarda Kullanılır?

Kraniyal cerrahide Serebrovasküler, Tümör rezeksiyonu, Biyopsi, Hipofiz, Hidrosefali, Kafa Tabanı, Transnazal, Pediyatrik Nöroşirürji vakalarında Navigasyon sistemi kullanılabilmektedir.

Navigasyon Yardımlı Mikrocerrahinin Avantajları Nelerdir?

Sistem, navigasyon problarının veya operasyonda kullanılan diğer enstrümanların yüksek geometrik hassasiyetle anatomik yapıda nerede olduğunun bilinmesini sağlamaktadır. Kraniyotomi (Kafatası kemiğinin kesilerek açılması) öncesi, tümörün yeri gerçek anatomi üzerinde belirlenir. Cerrahın tümöre ulaşmak için en uygun giriş noktasının bulunmasını, kafatası üzerinde mümkün olabilecek en küçük kesim alanının belirlenmesini sağlar. Kraniyotomi sonrası, tümörü bulmak üzere beyin dokusu içerisinde ilerlerken cerraha yol gösterir. Doğru açıyla, en kısa ve diğer dokulara en az zararı verecek yoldan gidilmesi için cerraha görsel olarak yardımcı olur.