Omurga ve Omurilik Tümörleri Nedir?

Omurga tümörleri  omurga ve omuriliği oluşturan yapıların herhangi birinden gelişebilen tümörlerdir. Bu yapılar kas, kemik, sinir veya omurilik zarından herhangi biri olabilir. Boyun, sırt, bel, kuyruk sokumu gibi omurganın herhangi bir bölgesinde görülebilirler. Omurga ve omuriliğin kendisinden kaynaklanan tümörler olabilir veya vücudun diğer bölgelerinde meydana gelen tümörlerden metastaz (sıçrama) ile ortaya çıkabilirler. 

Omurga ve Omurilik Tümörleri Belirtileri Nelerdir?

  • Ağrı
  • Omuriliğe olan baskıdan kaynaklanan güç kaybı, uyuşukluk, idrar kaçırma

Omurga ve Omurilik Tümörleri Tanısı Nasıl Konulur?

  • Hastadan alınan hikaye ve fizik muayene ö
  • Direkt grafi
  • Bilgisayarlı tomografi
  • MR

Omurga ve Omurilik Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Tümörün tipini ve kaynağını öğrenmek için biyopsi yapılması gereklidir. Biyopsi ile tümörün kaynağı ve tipi ortaya konabilirse bundan sonra tedavi de neler yapılacağına karar verilir.

Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri takip, kemoterapi ve radyoterapidir. Omurilik basısı semptomlarına neden olmayan ve agresif yayılımı olmayan iyi huylu tümörler aralıklı MR çekimleri ile takip edilebilir.  Kötü huylu omurga tümörleri kemoterapi veya radyoterapiye hassas olabilir. Bu tip tümörlerde kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi edilebilir.

Omurganın kendisinden kaynaklanan kötü huylu tümörleri, tesbit edildiği anda genellikle cerrahi tedavi tercih edilir. Amaç, kötü huylu tümörün olabildiğince çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi, tümörün omurga sağlamlığını aşırı derecede bozması ve bunun neden olduğu anormal omurga hareketi olan hastalarda da bozulan omurganın metal implantlarla sabitlenmesi gerekebilir. Cerrahinin gerekli olabileceği bir diğer durum ise tümörün kemoterapi veya radyoterapiye hassas olmaması ve bu tedavilere cevap vermemesi durumudur.

Bazı tümörler için cerrahi tedavi sonrası kemoterapi veya radyoterapi uygulanması gerekebilir. Bu tedavilerin uygulanması da toplam iyileşme süresini etkileyebilir.