Birim Tanıtımı

Onkolojik Cerrahi, kanser teşhisi, kanser evresinin tespiti ve kanserin cerrahi tedavisine odaklanmış bir alandır.

Onkolojinin dahil olduğu tüm ilgili dahili ve cerrahi branşlar, tıbbi onkoloji, hematoloji, pataloji ve radyoloji bölümlerimizle hastanın sağlığı ve yaşam kalitesi için etkin ve multidisipliner bir yaklaşım, kanser tanı ve tedavi sürecinin izlenmesi açısından önemli ve vazgeçilmez bir süreçtir.

Onkolojik Cerrahi’de kanser hastaların sağ kalımı ve yaşam kalitesini artırmak için tanı aşamasında, cerrahi uygulama ve tedavi sürecinde multidisipliner bir yaklaşım ile hastalara özel en uygun tedavi planları öngörülmektedir. Bunun yanı sıra sadece tedavi aşamasında değil, erken teşhisle tamamen tedavi edilebilecek kanser hastalıkların tanı aşamasında da Onkolojik Cerrahlar etkin bir rol üstlenmektedir.

Her türlü kanserin tanı ve tedavisi ile ilgilenen dahili ve cerrahi branşlar eşliğinde teşhis ve tedavi aşamasında tıbbi onkoloji, hematoloji, patoloji ve radyoloji bölümleri ile de komplike ve hedefe yönelik bir tedavi süreci izlenmektedir.

Onkolojik Cerrahlar tarafından kanserli doku ve organları çıkarmaya ya da küçültmeye yönelik uygulanan cerrahi tedavilerin yanı sıra ağrıyı kontrol etmeye, hastanın konfor seviyesini artırmaya, hastalığın semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olacak palyatif ameliyatlar da gerçekleştirilmektedir.

Kanser Tanı ve Tedavi Gerçekleştirilen Dahili ve Cerrahi Branşlar

 • Tıbbi Onkoloji
 • Hematoloji
 • Genel Cerrahi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Jinekolojik Onkoloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Göğüs Cerrahisi
 • Ortopedik Cerrahi
 • Plastik Cerrahi
 • Üroloji
 • Kulak Burun Boğaz
 • Gastroenteroloji

Tıbbi Onkoloji: Kanser tanısı almış olan hastaların tanı tedavi ve takibi

Hematoloji: Hematolojik kanserlerin tanı ve tedavi süreçlerinde bilgi alış verişi

Genel Cerrahi: Meme kanseri tanı ve tedavisi, iyi huylu mem tümörleri ve hastalıkları, yemek borusu kanseri tanı ve tedavisi, yemek borusu iyi huylu hastalıkları, mide kanseri tanı ve tedavisi, kolon kanseri tanı ve tedavisi, rektum tümörleri, anorektal tümörleri,  karaciğer kanseri tanı ve tedavisi, karaciğer iyi huylu tümörleri, kistler, safra kesesi ve yolları tümörleri, pankreas kist ve tümörleri cerrahisi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi: Beyin, omurga ve omurilik tümörleri, periferik sinir ve sinir kılıfı  tanı ve tedavisi, beyin sapı tümörleri tanı ve tedavisi

Jinekolojik Onkoloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum: Rahim Ağzı (Serviks) kanser tanı ve tedavisi, rahim (endometrium) kanser tanı ve tedavisi, yumurtalık (over) kanser tanı ve tedavisi, periton (karın zarı) kanser tanı ve tedavisi, meme kanseri olan hastaların jinekolojik takibi, vulva / vajen kanser tanı ve tedavisi, nüks kanserlerin tedavisi, metastatik kanserlerin tedavisi, rahim ağzı kanser taramaları ve problemlerin tedavisi (Leep, Konizasyon)

Göğüs Cerrahisi: Akciğer kanseri tanı ve tedavisi, Kaburga tümörleri, Akciğer zarı kanser, Diyafram tümörleri, Nefes borusu tümörleri, Mediastinal bölge tümörleri, göğüs duvarı tümörleri

Ortopedik Cerrahi: Tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere her türlü tümörlerin tanı ve tedavisi

Plastik Cerrahi: Deri kanserleri

Üroloji: Böbrek kanseri tanı ve tedavisi, prostat kanseri tanı ve tedavisi, mesane kanseri tanı ve tedavisi

Kulak Burun Boğaz: Baş ve boyun bölgesi kanserleri (dudak, dil, farenks kanserleri, larinks kanserleri, boyun kitleleri, burun, sinüs kanserleri cerrahisi)

Gastroenteroloji: Mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, rektum kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, yemek borusu kanseri, safra kesesi ve safra yolları kanseri, ince bağırsak kanserleri ve karın içi kanserler tanı ve tedavisi