Prof. Dr. Engin Günel
Çocuk Cerrahisi

EĞİTİM/FAKÜLTE

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi/1986,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/1992,
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/2011

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

Kasık Fıtığı,
Kabızlık,
Kaka Kaçırma,
Gastro Özefagial Reflü,
Konjenital Megakolon,
Bağırsak Tıkanması,
Yumurtalık Kisti,
Çocuklarda Varikosel,
Hipospadias,
Hidronefroz (Böbrek Büyümesi),
Vesiko Üreteral Reflü (İdrar Torbasından Böbreklere Kaçak),
Sünnet,
İnmemiş Testis,
Hidrosel,
Kordon Kisti,
İdrar Kaçırma,
Yemek Borusunun Tıkalı Olması,
Midenin, İnce ve Kalın Bağırsağın Tıkalı Olması,
Diyaframda Delik Olması,
Makatın Doğuştan Kapalı Olması,
Karın Ön Duvarının Açık Olması

MESLEKİ DENEYİM

ORÜS İşyeri Hekimliği, Demirköy -Kırklareli,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

E-POSTA

engin.gunel@medova.com.tr

ULUSLARARASI BOARD ÜYELİĞİ
 • The European Board in Paediatric Surgery (15.01.2000)
BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (1991)
 • Türk Tabipler Birliği (1995)
 • Pediatrik Üroloji Derneği (2009)
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR/ESERLER

 

SCI, SCI-E  ve AHCI Listelerinde Yer Alan Dergilerdeki Uluslararası Yayınlar :
1.A.      Araştırma Makaleleri:

 • DİLSİZ A, AÇIKGÖZOĞLU S, GÜNEL E, DAĞDÖNDEREN L, KÖSEOĞLU B, GÜNDOĞAN AH: Ultrasound-guided percutaneous drainage in the treatment of children with hepatic hydatid disease. Pediatric Radiology 27: 230-233, 1997.
 • GÜNEL E, TAVLI L, ÇAĞLAYAN F, GÜNDOĞAN AH: Isolated bowel segment created by omentoenteropexy: histologic findings. Pediatric Surgery International 12: 364-366, 1997.
 • GÜNEL E, FINDIK  D, ÇAĞLAYAN O, ÇAĞLAYAN F, TOPGAÇ Z: Helicobacter  Pylori , and Hypergastrinaemia in Children with Recurrent Abdominal Pain.  Pediatric Surgery International 14 (1-2): 40-42, 1998.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN O, ÇAĞLAYAN F: Serum D-lactate Levels as a Predictor of Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury. Pediatric Surgery International 14 (1-2): 59-61, 1998.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN O, ÇAĞLAYAN F, ŞAHİN TK: Acute Phase Changes in the Children Recovering from Minor Surgery. Pediatric Surgery International 14 (3): 199-201, 1998.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, DİLSİZ A, DUMAN S,  AKTAN M: Treatment of Intestinal Reperfusion Injury Using Antioxidative Agents. Journal of Pediatric Surgery,  33 (10): 1536-1539, 1998
 • GÜNEL E, ŞAHİN A, ÇAĞLAYAN F, AKILLIOĞLU İ: Functional Innervation of the  Isolated Bowel Segment. Journal of Pediatric Surgery 34(3): 387-389, 1999.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, AKILLIOĞLU İ: Reactive Oxygen  Radical Levels in Caustic Esophageal Burns. Journal of Pediatric Surgery 34(3): 405-407, 1999.
 • ŞAHİN A, ATALIK KE, GÜNEL E, DOĞAN N: Nonadrenergic, Noncholinergic Response of the Human Colon Smooth Muscle and the Role of K Channels in these Responses.  Methods Find Exp Clin Pharmacol 23(1): 13-17, 2001.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, CANBİLEN A, TOSUN M: Effect of Antioxidant Therapy on Collagen Synthesis in Corrosive Esophageal Burns: Pediatric Surgery International 18: 24-27, 2002.
 • ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, GÜNEL E, ELCUMAN Y, ÇAKMAK M: Intestinal Ischemia-Reperfusion and Plasma Enzyme Levels. Pediatric Surgery International 18: 255-257, 2002.
 • KELEŞ B, ÖZTÜRK K, GÜNEL E, ARBAĞ H, ÖZER B: Pharyngeal reflux in children with chronic otitis media with effusion. Acta Otolaryngology 124: 1178-1181, 2004.
 • KELEŞ B, ÖZTÜRK K, ARBAĞ H, GÜNEL E, ÖZER B: Frequency of pharyngeal reflux in children with adenoid hyperplasia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 69(8):1103-7, 2005.
 • GÜRBÜZER N, YURTÇU M, FINDIK S, AVUNDUK MC, GÜNEL E: Investigation of histopathologic changes in the ureter walls in experimental congenital obstructive uropathy. Journal of Pediatric Surgery 43(8):1524-1527, 2008.
 • YURTÇU M, GÜNEL E, ŞAHİN TK, SİVRİKAYA A: Effects of fasting and preoperative feeding in children. World Journal of Gastroenterology. 21;15(39): 4919-4922, 2009.
 • YURTÇU M, GÜRBÜZER N, FINDIK S, AVUNDUK MC, GÜNEL E: Investigation of histopathologic changes in the ureter walls in vesicoureteral reflux. Journal of Pediatric Surgery; 44(4):802-805, 2009.
 • Yurtçu M, Gürbüzer N, Findik S, Avunduk MC, Günel E: Investigation of histopathologic changes in pelviüreteral junction obstruction. Renal Failure, 32(2): 162-166, 2010.
 • KÖKSAL Y, GÜNEL E: Surgical procedures and outcome in high or intermediate risk neuroblastoma: Preliminary report. British Journal of Surgery. 97(4): 89-89, , 2010.
 • DİNÇER Ş, YURTÇU M, GÜNEL E, ABASIYANIK A: Effect of Total Parenteral Nutrition  on Anthropometric Values and Metabolism in Newborns. Nobel Medicus, 7(3): 100-107, 2011.
 • ADAM AB, OZDAMAR MY, ESEN HH, GUNEL E: Local Effects of Epidermal Growth Factor on the Wound Healing in Esophageal Anastomosis: An Experimental Study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 99: 8-12, 2017.

 

1.B Olgu Sunumları:

 • GÜNEL E, GÜNDOĞAN AH : An unusual case of testicular ectopia. Pediatric Surgery International 11(4): 281-282, 1996.
 • KÖKSAL Y,REİSLİ İ,GÜNEL E,ÇALIŞKAN Ü,BULUN A,KALE GÜLSEV: Galactorrhea-associated granulosa cell tumor in a child: Pediatric Hematology and Oncology 21: 101-106, 2004.
 • UÇAR C, ÇALIŞKAN Ü, TOY H, GÜNEL E: Hepatoblastoma in a child with neurofibromatosis type I. Pediatr Blood Cancer.  Sep;49(3):357-359, 2007.
 • YURTÇU M, GÜNDÜZ M, TOY H, GÜNEL E: Spermatic cord hydatid cyst: an unusual localization. J Pediatr Surg.  Dec;42(12):e15-6, 2007.
 • YURTÇU M, AYDOĞDU B, AVUNDUK MC, GÜNEL E: A rare presentation of true hermaphroditism: an abnormal inguinoscrotal mass. Neuro Endocrinol Lett. 28(5):547-548, 2007.
 • ÜNAL E, KÖKSAL Y, AKÇÖREN Z, TAVLI L, GÜNEL E, KERİMOĞLU Ü: Mesenchymal hamartoma of the liver mimicking hepatoblastoma. J Pediatr Hematol Oncol. Jun; 30(6):458-460, 2008.
 • Yurtçu M, Esen HH, Günel E: Colon agenesis with ileovesical fistula and anorectal malformation. Journal of Pediatric Surgery, 45: E1-E3, 2010.
 • ÜNAL E, KÖKSAL Y, TOY H, GÜNEL E, AÇIKGÖZOĞLU: Neuroblastoma Arising From an Unresected Sacrococcygeal Teratoma in a Child. Journal of Pediatric Hematology Oncology. 32(3) : 233-235, 2010.
 • KÖSE D, TOY H, GÜNEL E, ÇALIŞKAN Ü, KÖKSAL Y: Coexistence of Glomangioma and Yolk Sac Tumour in a Child: A case report. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 8(5): QD01- QD02, 2014

Diğer İndekslerin Listelerinde Yer Alan Yayınlar:

 2.A. Araştırma Makaleleri:

 • ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, GÜNEL E, ŞAHİN TK: Monitoring the Metabolic Response to Major Surgery in Neonates. International Journal of Surgical Investigation 2(4): 309-312, 2000.
 • ÇAĞLAYAN F, ŞAHİN A, GÜNEL E, ÇAKMAK M, ÇAĞLAYAN O: The effect of ischemia reperfusion on intestinal contractilityn regulated by the nitrergic system. Turkish Journal of Veterian Animal Science 28:840-850, 2004.
 • DİNÇER Ş, GÜNEL E, ŞAHİN KT, YURTÇU M, ABASIYANIK A: The Long Term Follow-Up of Body Mass Indexes of Neonatal Surgical Patients Fed with Total Parenteral Nutrition. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science, 35(1): 27-30, 2015.

Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yayınlar:

3.A. Araştırma Makaleleri:

 • GÜNEL E, SÖNMEZ K, BAŞAKLAR C, ALTIN MA, KALE N : İnce barsağın pediküllü omentum flebi ile neovaskülarizasyonu. Pediatrik Cerrahi Dergisi  7 : 56-59, 1993.
 • TAVLI L, YOL S, GÜNEL E, TAVLI Ş : Konya yöresinde ekinokokkozis sorunu (885 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1(3, 4): 94-97, 1995.
 • DİLSİZ A, ABASIYANIK A, GÜNEL E, KÖSEOĞLU B, DAĞDÖNDEREN L, YÜKSEK T: Çocukluk çağı  kist hidatikleri: 139 vakanın analizi. Türkiye Klinikleri Journal of Gastro-enterohepatology 6: 49 -53, 1995.
 • GÜNEL E, DİLSİZ A, ABASIYANIK A, KAYMAKÇI A, GÜNDOĞAN AH: Özefagus atrezisi ile ilgili klinik deneyimlerimiz. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi   6 (2): 45-47, 1997.
 • ÇAĞLAYAN O, ÇAĞLAYAN F, GÜNEL E, GÜLEN S: İntestinal iskemi-reperfüzyonun doku çinko düzeyine etkisi. Genel Tıp Dergisi 8 (1): 9-11, 1998
 • GÜNEL E, FINDIK D, ÇAĞLAYAN F, TOPGAÇ Z: Helicobacter Pylori Seropositivity in Children with Recurrent Abdominal Pain. Turkish Journal of Medical Sciences 28 (6): 669-671, 1998.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN O, ÇAĞLAYAN F, GÜNDOĞAN AH: Prognostik inflamatuvar ve nütrisyonel indeks’in çocuklarda morbiditeyle ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14: 91-94, 1998
 • KARTAL A, BELVİRANLI M, ŞAHİN M, VATANSEV C, KARAHAN Ö, TAVLI Ş, GÜNEL E, AYGÜN E: Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan Olgularda Karşılaştığımız Komplikasyonlar. Çağdaş Cerrahi Dergisi 13: 25-31, 1999.
 • ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, GÜNEL E, ÇAKMAK M: İntestinal İskemi/ Reperfüzyon sonrasındaki Oksidan Stresin Araştırılması. Türk Biyokimya Dergisi 25(3): 104-108, 2000.
 • ÇAĞLAYAN F, ÇAĞLAYAN O, GÜNEL E, ÇAKMAK M: Açlığın Oksidan Stres Üzerine Olan Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 21: 374-376, 2001.
 • KARABACAKOĞLU A, KARAKÖSE S, GÜNEL E, EMLİK D: Çocukluk yaş grubunda az rastlanan intraabdominal kitlelerin radyolojisi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 7(2): 73-76, 2003.
 • GÜNEL E, MADENCİ H, AVUNDUK MC: Deneysel özofagus atrezisi modelinde özofagus ile trakea arası destek dokudaki farklılıklar. Genel Tıp Dergisi 14 (2): 39-44, 2004.
 • ŞAHİN TK, BAKICI H, BİLBAN S, DİNÇER Ş, YURTÇU M, GÜNEL E: Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Servisinde yatan hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması. Genel Tıp Dergisi 15(4): 137-142, 2005.
 • YURTÇU M, BİLBAN S, DİNÇER Ş, BAKICI H, ŞAHİN TK, GÜNEL E: Sağlıklı ve enüretik çocuklarda idrar tutabilme yaşlarının araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 5(1): 41-49, 2006.
 • AYDOĞDU B, YURTÇU B, AKBULUT S, GÜRBİLEK M, TOY H, GÜNEL E: Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde ağız yolu ile verilen İmmunglobülin A’ nın etkisi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 22(1): 8-14, 2008.
 • YURTÇU M, AYDOĞDU B, TOY H, GÜRBİLEK M, GÜNEL E: Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde ağız yolu ile verilen İmmunglobülin G’ nın etkisi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 22(2): 52-57, 2008.
 • YURTÇU M, BİLBAN S, ŞAHİN TK, GÜNEL E: Üreteropelvik obstrüksiyon operasyonu sonrası kateterli hastalarda kullanılan koruyucu antibiyotiklerin etkilerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 25(2): 58-61, 2009.
 • Özdamar MY, Yurtçu M, Toy H, Aköz M, Günel E: Renal iskemi reperfüzyon hasarında Grape Seed  Proanthocyanidin (Üzüm Çekirdeği Proantosiyanidin) ekstresinin etkisi. Genel Tıp Dergisi, 20 (1): 1-5, 2010.
 • ÇİFTÇİ İ, KÖSE D, KÖKSAL Y, GÜNEL E: Çocukluk çağında gonad tümörleri. Genel Tıp Dergisi,  22 (3) : 1-4, 2012.
 • BİLİRİM A, YURTÇU M, GÜNEL E, ABASIYANIK A: Özofagus Atrezili Olgularla İlgili 20 Yıllık Deneyim (1991-2010). Selçuk Tıp Dergisi, 28(1): 26-31, 2012.

3.B. Derleme ve Olgu Sunumu:

 • GÜNEL E, GÜNDOĞAN AH : Respiratuar Distres Sendromu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   9 (3) : 459-463, 1993.
 • DİLSİZ A, GÜNEL E, KAYMAKÇI A : Çocuklarda gastroözofageal reflü. İç Anadolu Tıp Dergisi  3 (4) :150-152, 1993.
 • GÜNEL E, ZİYLAN T, KÖSEOĞLU B : Çocuklarda santral venöz anatomi : Santral venöz sisteme girişimlerde hangi yol seçilmeli ?  İç Anadolu Tıp Dergisi  4 (2) : 105-107, 1994.
 • DİLSİZ A, GÜNEL E, VURAL Ö, ABASIYANIK A, KAYMAKÇI A: Yenidoğan döneminde intraabdominal kitle bulgusu veren adacık hücre adenomu olgusu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8 : 35-37, 1994.
 • ABASIYANIK A, DİLSİZ A, GÜNEL E, KÖSEOĞLU B : Dev kistik higromalarda tedavi: Üç olgu nedeniyle. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   11(1): 89-92, 1995.
 • DİLSİZ A, GÜNEL E, DAĞDÖNDEREN L: Ailesel yatkınlık gösteren rektal prolapsus. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(2): 267-269, 1995.
 • DİLSİZ A, GÜNEL E, KÖSEOĞLU B, GÜNDOĞAN AH: Neonatal Gastric Perforation. Gazi Medical Journal  6: 153-154, 1995.
 • GÜNEL E, ÇAĞLAYAN F, GÜNDOĞAN AH: Nadir görülen karında kitle nedeni: Mezenter Kisti. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 5(2): 74-76, 1996
 • DİLSİZ A, GÜNEL E, DAĞDÖNDEREN L, GÜNDOĞAN AH, KÖYLÜOĞLU B: Çocuklarda travmatik pankreas psödokisti tedavisinde perkütan drenaj : İki olgu sunumu.  Pediatrik Cerrahi Dergisi  10: 49-52, 1996.
 • GÜNEL E, ABASIYANIK A, GÜNDOĞAN AH, ÇAĞLAYAN F: VACTERL Sendromu ( Dört Olgu Nedeni ile). Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi   6: 132-138, 1997.
 • REİSLİ İ, ÇALIŞKAN Ü, KOÇ H, AÇIKGÖZOĞLU S, AVUNDUK MC, GÜNEL E: Peritoneal Malign Mezotelyoma. Türk Pediatri Arşivi 36: 40-43, 2001.
 • GÜNEL E, YURTÇU M: Uterovajinal agenezili rektovestibüler fistül: İki olgu sunumu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 18: 39-41, 2004.
 • GÜNEL E, YURTÇU M, TAVLI L: Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu (prenatal tanı ve postnatal tedavi): . Genel Tıp Dergisi 14 (3): 117-120, 2004.
 • YURTÇU M, BİÇER Ş, GÜNEL E: Yenidoğanlarda solunum sıkıntısı nedeni: Postero-lateral diafragma hernisi. Selçuk Tıp Dergisi 21(4): 114-119, 2005.
 • DOSTBİL Z, SERDENGEÇTİ M, GÜNEL E, TAŞPINAR E, ÖZTÜRK İS: Hareket eden Meckel Divertikülü. Tıp Araştırmaları Dergisi, 4(3): 52-54, 2006.
 • ÜNAL E, KÖKSAL Y, ÖDEV K, GÜNEL E, YURTÇU M, KESER M, ÇALIŞKAN Ü: A case of isolated renal hydatid disease in a child presenting as a renal tumor. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 16(4), 269-272, 2007.
 • YURTÇU M, ÖZDAMAR MY, GÜRBÜZER N, AYDOĞDU B, ESEN HH, GÜNEL E: Henöch Schönlein Purpurasına bağlı, nekroz ve perforasyonla seyreden invajinasyon. Selçuk Tıp Dergisi, 24: 109-112, 2008.
 • GÜNDÜZ M, YURTÇU M, GÜNEL E: Gastrik volvulus ile birlikte paraözefagial herni, Morgagni hernisi ve karaciğer kisti: nadir görülen bir akut batın tablosu. Gülhane Tıp Dergisi, 53: 133-135, 2011.
 • DİNÇER Ş, YURTÇU M, GÜNEL E: Yenidoğanlarda Ağrı ve Nonfarmakolojik Tedavi. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 27 (1) : 46-51, 2011.

4.Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 • GÜNEL E: Deneysel Özofagus Atrezisi Modeli, in Küçük Deney Hayvanlarından Rat, edt Yücel Orhan, Genç Onur: Journal of Clinical and Analytical Medicine kitap serisi, Ankara, 2010: 1-3.

5.Uluslararası Atıflar:

 • Alıntı: 728
 • h-endeksi: 13
 • i10-endeksi: 16