Birim Tanıtımı

Hastanemizin röntgen departmanı, çağdaş ve modern cihazlarla donatılmış olup tüm normal vücut organlarının (mide, böbrek, akciğer, kemik vb.) direkt grafilerinin yanı sıra çift kontraslı tetkikler yapılabilmektedir. Röntgen ünitemizde 2 adet TV ekranlı, uzaktan kumandalı, her türlü ilaçlı ve direkt grafilerin çekildiği, anjiyografinin yapılabildiği röntgen cihazı ile; ameliyathanelerimizde, ameliyat esnasında ve hasta yatak başında film çeken ‘seyyar röntgen’ ve ‘C kollu röntgen’ cihazlarımız da mevcuttur. Otomatik banyo cihazı sayesinde çekilen filmler 3-5 dakikada hastalarımıza verilebilmektedir.

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografinin teşhisteki yerinin tartışılmazlığı herkesçe kabul edilmiştir. Radyoloji Ünitemizde; karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel incelemeler de yapılmaktadır. Örneğin; tiroid, meme, testis vb.). Transvaginal yöntemle kadın-doğum ile ilgili tüm ayrıntılı ultrasonografik incelemeler uygulanmaktadır.

RENKLİ DOPPLER

Ultrasonografi Renkli doppler ultrasonografi cihazı geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır. Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.

Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.

Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.

Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.

Kısırlıkta, erkeklerin bazı problemlerini incelemek için başvurulacak en değerli yöntemdir. Teknolojik yeniliklerin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde renkli ultrasonografi cihazı ile erken teşhis ve tedavi konusunda yeni başarılar kazanılmıştır.

MAMOGRAFİ

Memenin radyolojik incelemesi yoluyla uygulanan bir tanı tekniğidir. Kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu yöntem, memenin çeşitli hastalıklarını açıklığa kavuşturur. Özellikle kötü huylu tümörlere erken tanı konulmasını sağlar.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, birçok faydaları olmakla birlikte ciddi yan etkileri olabilecek tedavi yöntemlerinin gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur. BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)

Halen tıbbi teşhis amacı ile kullanılmakta olan en ileri ve gelişmiş yöntem Manyetik Rezonans Görüntülemedir. Bu tetkik sistemi, geleneksel görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak, insan vücudundaki doğal parametreleri (sıvılardaki ve dokulardaki su moleküllerinde yer alan hidrojen atomlarındaki protonları) kullanarak görüntü oluşturmaktadır. Bir MR görüntüsü insan vücudunun gerçek bir resmi gibidir. MR cihazı; büyük bir mıknatıs, radyo dalgaları ve anten kullanarak bu imajları oluşturur. MR cihazındaki mıknatısın gücü görüntü netliğini, elde olunan bilgi oranını ve inceleme süresini doğrudan etkilemektedir. Halen tıpta kullanılan MR cihazları 0.2 Tesla ile 3 Tesla arasında manyetik alan gücüne sahip cihazlardan oluşmaktadır.

Bir MR inceleme serisi, ortalama 3-10 dk sürer. Tam çekim ise kriterlere göre 20–60 dk arasında değişir. Bu süre içerisinde çok sayıda imaj elde edilir.

MR incelemesi gerekli güvenlik önlemleri alındığı takdir de hastaya herhangi bir risk oluşturmaz.

Tekniker otomatik olarak mıknatısın içerisine doğru hareket eden MR masasına hastayı yerleştirdikten sonra incelemeyi başlatır. MR incelemesi başladığında görüntülerin alındığı süre boyunca yüksek amplitutlu sesler işitilir. Hastanın hareketsiz yatması görüntülerin berrak elde edilebilmesi acısından çok önemlidir. Ses dışında hasta inceleme esnasında herhangi bir şey hissetmez. Belli incelemeler için bazı bulguları belirginleştirmek ya da bazı organları daha iyi görüntüleyebilmek amacıyla özel bir kontrast maddenin damar yolu ile enjeksiyonu gerekebilir. Buna incelemeyi yapan Radyoloji uzmanı hekim tetkik sırasında görüntülere bakarak karar vermektedir. Bu grup ilaçların hastaya her hangi bir istenmeyen etkisi söz konusu olmayıp, süratle böbrekler aracılığıyla vücuttan atılmaktadırlar. Enjeksiyondan sonra 1-3 adet ek çekim serisi incelemeyi tamamlamak amacıyla gereklidir.

MR yazılım sistemlerinde ulaşılan son gelişmelerin tümüne sahip olan cihazımızda, rutin inceleme süreleri son derece kısaltılmıştır.

BT KORONER ANJİYOGRAFİ

BT koroner anjiografi, erken tanı ile kalp krizi geçirmeden tedavi imkanı verir. Yöntemin yaygınlaşması ve geliştirilmesi ile pek çok sessiz seyreden koroner arter hastasına erken tanı ve tedavi imkânı sunar.

Koroner BT anjiografi ile koroner arterlerin yalnızca lümeni (kanın içinde bulunduğu kanal) değil, damar duvar yapısı, plak özellikleri, kalbin, kalp ve akciğerlerin ana atar damarlarının anatomisi ve yapısal bozuklukları incelenebilmektedir. Ayrıca fonksiyonel çalışmalar (kalbin çalışması ve yaptığı iş ile ilgili), neredeyse gerçek zamanlı sine (hareketli) görüntülerle değerlendirilebilmektedir.