Stres Tüp Bebek Başarısını Nasıl Etkiler?

Stres hayatın özünde her zaman vardır. Şimdilerde pek çok insan kendini gereğinden fazla yorgun hissediyor. Yoğun iş hayatı, trafik, ekonomik durum, sosyal yaşantıya zaman ayıramama vs. gibi sebeplerle insanlar kendilerini stres altında hissetmektedir. Hayli gergin bir ruh hali ile gündelik yaşantısına devam eden insanlarda pek çok sağlık sorunlarına rastlanmaktadır. Sağlık problemlerinin teşhis ve tedavisi yönünde doktora başvuran hastaların karşısına hep aynı konu çıkmaktadır: Bu konu strestir!  Doktor strese bağlı olarak gelişen bir sağlık problemi saptadığı takdirde de hep aynı öneri yapılmaktadır: Bu öneri de stresten ve stresli ortamdan uzak durmaktır! Yaşam kalitesini yükseltmek dış faktörlere de bağlıdır elbet. Ancak söz konusu yaşamsa insanın kendisi başroldedir. Hayatını pozitif yönde etkilemek çoğunlukla insanın kendisine bağlıdır. Biraz da dış faktörlere… Yaşam kalitesi yükseltildiği yani sağlıklı ve düzenli beslendiği, yorucu olmayan ancak vücudu tutmaya katkı sağlayan egzersizler yapıldığı takdirde stresin insana verdiği olumsuz etkinin dozu azalabilecektir. Stres oluşturan ya da tetikleyen nedenler saptandığı takdirde bu sebeplerden uzak kalmaya özen gösterilirse de stresten kaynaklı meydana gelen sağlık sorunları önlenebilecektir.

Stres, insanın bedensel ruhsal sınırlarının tehdit altında kalması ile meydana gelen bir gerginlik halidir. Stres sadece ruhsal değil bedensel sağlığı da olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çağımızın en önemli hastalık nedenlerinden biri olan stres, sağlıkla ilgili diğer konulurda olduğu gibi yardımcı üreme yöntemlerinden olan tüp bebek tedavisinde de başarı oranını etkilemektedir.

Tüp bebek tedavisi doğal yolla bebek sahibi olamayan çiftler açısından umut kaynağıdır. Ancak tüp bebek tedavisi pozitif bakış açısına ve sabra sahip olmayı gerektiren bir yardımcı üreme tedavisi yöntemidir.

Tüp bebek tedavisinde stres hali ve umudun kaybedilmesi durumu tedavide elde edilmek istenen başarılı neticeye gölge düşürebilmektedir.

Çağımızın En Büyük Sorunu Stres Tüp Bebek Başarısını Etkiler Mi?

Başarılı bir gebelik oluşması için çiftlerin stresten uzak durmaları gerekir. Stres konusu gebeliğin gerçekleşememesinin faktörlerindendir. Bu tür durumlarda sorunun özüne inildiğinde stresin temelinde çoğunlukla çiftlerin uyumsuzlukları ve aile, çevre baskıları yatmaktadır.

Neden çocuğunuz olmuyor?

Kısırlık sorunumu var?

Kısırlık problemi olan kim?

Kısırlık sorunu sende mi var? gibi sorular ya da imalar çiftleri stresli bir ruh haline sürükleyebilir.

Sonuçta, sorulan her soru ya da yapılan her ima her insanın karşılaşabileceği durumlardır. Bu soruları yönelten veya rahatsız edici imalarda bulunan insanlar bu konuda empati kurmayı öncelikle denemelilerdir.  Aile ya da çevre gebelik oluşmadığı takdirde bu tip soruları yöneltmeden ya da bu gibi imalarda bulunmadan önce empati kurmalarında fayda vardır. Çünkü gebeliğin oluşumu ve gebelik dönemi stresten oldukça etkilenmektedir. Kadın strese bağlı olarak hamile kalamayabilir ya da yoğun stres yaşayan bir anne adayının ya da anne karnındaki bebeğin sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir. Bunlar unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır.

Yardımcı üreme yöntemlerinden tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyen çiftlerde stres konusu normal gebelik sürecine bakarak biraz daha ön plandadır ifadesi yanlış olmaz. Çünkü tüp bebek tedavisine başvuran çiftler doğal yolla gebe kalamadığı nedeniyle tüp bebek tedavisine başvurduğu nedeni ile tedavinin ilk aşamasından itibaren hem umutlu hem de biraz buruktur. Çünkü tedavinin başarı ile neticelenmesi ister ve beklerler ancak başarı elde edilememe ihtimali içinde kaygı duyabilmektedir. Bir pozitif bir negatif düşünce ile başlanan bir tedavi sürecinin sağlıklı neticelenmesi oranı düşüktür. Tüp bebek tedavisine pozitif başlanmalı ve aynı şekilde devam edilmelidir. Bilinçli olmak faydalıdır. Olumsuz ihtimaller göz ardı edilmemelidir. Ancak olumsuz ihtimaller gerçekleşebilir kaygısıyla da stres altına girilmemelidir. Sonuçta tüp bebek tedavisinde başarısız netice elde edilebilir bunun sebebi streste olabilir.

Aile ve çevre baskısı haricinde çiftlerin yaşadığı iletişim problemlerinden kaynaklı oluşan streste gebelik ve tüp bebek tedavisi sürecinde olumsuz etki bırakabilir. Hem gebelik hem de tüp bebek tedavisinde özellikle çiftlerin birbirlerine destek olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları vardır. Sonuçta söz konusu durum gebelikse bebek sadece anne ya da babaya değil ikisine ait bu yüzden ebeveynler iletişim problemleri ile sadece birbirlerini değil anne karnındaki bebeğe de stresten kaynaklı olumsuz etki bırakabilirler. Bu yüzden tüp bebek tedavisi yaptıran çiftin ailesi de dahil olmak üzere tüm çevresi yaşanan duruma empati kurarak yaklaşmaya özen göstererek, çiftlerde tüp bebek tedavisinin zorlu sürecinden birbirlerine destek olarak stresin tüp bebek başarısındaki olumsuz etkisini azaltmaya çalışmalıdır.

Gebelik ve Tüp Bebek Tedavisi Sürecinde Stresi Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

  • Sağlıklı ve düzenli beslenmek
  • Düzenli uyku
  • Hafif egzersizler
  • Yoga veya meditasyon
  • Profesyonel destek
  • Sigara ve alkol içmemek ve içilen ortamdan uzak durmak
  • Kafein içeren besinlerden kaçınmak
  • Doktorla irtibat halinde olmak
  • Yorucu olmayan seyahatler