KOH

Kontrollü Ovarian Hiperstimülasyonu (KOH), yardımcı üreme tedavileri kapsamında yumurtalıklardan en ideal sayı ve kalitede yumurta elde etmek için aynı döngüde birden fazla folikül geliştirme tekniğidir.

OPU

Yumurtalıklarda bulunan olgunlaşmamış yumurtalar hormonlarla uyarılır ve istenilen büyüklüğe getirilir. Yumurta çatlatma iğnesi yapıldıktan 35-36 saat sonra yumurtalar doktor tarafından ultrasonografi eşliğinde steril bir tüpe aspire edilir. Yumurtalar, Embriyoloji laboratuvarında bir embriyolog tarafından mikroskop altında folikül sıvısı içinden alınır ve gelişimini sürdüreceği başka bir kültür sıvısı içine aktarılır. İşlem yumurta sayısına bağlı olarak genel anestezi altında yaklaşık 15-20 dakika sürer.

ICSI

Yumurtanın içine spermin enjekte edilerek döllenmenin sağlanması işlemine ICSI denir. Tecrübeli embriyologlar tarafından özel cam pipetler yardımıyla gerçekleştirilen bu işlem özellikle erkek kaynaklı kısırlık tedavisinde yüksek başarı oranıyla bir devrim niteliğindedir.

Embriyo Dondurma ve Çözme

Embriyo transferi yapıldıktan sonra kalan embriyolar ya da total freezing uygulaması yapılan hastalarda embriyolar embriyologlar tarafından takip edilir ve dondurulmaya uygun ise çiftin yazılı onayı alınarak dondurulup, sıvı azot içinde -196°C saklanır. Dondurulmuş embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden çıkarılır, koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınır ve inkübatöre (embriyoların bekletildiği cihazlar) konulur. Çözme sonrası gebelik getirebileceği düşünülen kaliteli embriyolar anne adayına transfer edilir.

Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavi yönteminin en son aşaması olan embriyo transferi, laboratuvarda döllenen embriyonun rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemidir. Bu işlemden sonra embriyoların rahim içine (endometrium) tutunarak gebelik oluşturması beklenir. Transferin hangi gün yapılacağına kadının yaşı, tedavi öyküsü, embriyoların sayı ve kalitesi gibi birçok faktör değerlendirilerek karar verilir.

DET

Embriyo transferi yapıldıktan sonra kalan embriyolar ya da total freezing uygulaması yapılan hastalarda embriyolar, sıvı nitrojenden çıkarılıp koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınır ve inkübatöre (embriyoların bekletildiği cihazlar) konulur. Çözme sonrası gebelik getirebileceği düşünülen kaliteli embriyonun rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemidir.

PGT

PGT, ICSI işlemi sonrası 3.veya 5.güne ulaşmış kaliteli embriyoların her birinden biyopsiyle alınan hücrelere birtakım tekniklerle genetik inceleme yapılması işlemidir.

Peki PGT kimlere yapılır;

  • İyi kalitede embrio transferine rağmen tekrarlayan başarısızlık (2 veya daha fazla)
  • 2’den fazla gebelik kaybı (Habituel Abortus)
  • Eşlerden birinin veya her ikisinin genetiğinde translokasyon, inversiyon vs. bulunması
  • İleri kadın yaşı (37 yaş üzeri)
  • Daha önce anomalili gebelik öyküsü olan hastalara yapılmaktadır.

Spermiyogram Testi

Hasta 3 ila 7 günlük cinsel perhiz sonrası semen örneğini tüp bebek merkezi ya da hastanede, erkek için özel hazırlanmış sperm verme odasında özel bir kap içerisinde verir. Semenin likefiye olmasının ardından, tecrübeli androloglar tarafından menideki sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yönünden inceleme altına alınarak değerlendirilmesi tekniğidir.

Sperm Hazırlama


Sperm Yıkama

Bu teknik kültür mediumları ile semenin belli oranlarda karıştırılıp santrifüj edilmesi esasına dayanır.

Yüzdürme

Özellikle normal viskoziteli ve yüksek motiliteli(hareketli) semen örneklerinin  s üzerine sperm yıkama mediumu eklenerek santrifüj edildikten sonra pellet kısmına tekrar sperm yıkama mediumu konularak ve 45 derecelik eğimde bekletilerek hareketli spermlerin üst faza yüzdürülmesi yöntemidir.

Dansite Gradient Yöntemi

Semenin gradient oluşturan kolloidal silica partiküllerinden meydana gelen süspansiyon üzerine yerleştirilip santrifüj edilmesi ve böylece spermlerin sentrifugal kuvvetle tüpün dibine ilerlemesi esasına dayanmaktadır.

Mikrochip Yöntemi

Mikroakışkan kanal sistemi tekniği, üzerinde ancak sağlıklı spermlerin sığabileceği ölçüde deliklerin bulunduğu bir filtreden geçirilmek suretiyle, spermlerin şekli düzgün ve hareketi iyi, DNA hasarı hiç olmayan veya çok az hasarlı olanlarının ayrı bir haznede toplanması esasına dayanır.

Sperm Dondurma:

Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi, kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması vb.) öncesinde ve çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumlarında sperm dondurma gerekebilir. Sperm dondurma mediumu kullanarak dondurulan spermler azospermi hastalarda, tekrar eden tüp bebek denemelerinde erkek hasta için büyük kolaylık sağlar ve yeni bir operasyon stresini de ortadan kaldırır.

Oosit Dondurma:

Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde,
yumurtalıklarında az sayıda yumurta hücresi (Düşük Over Rezervi -DOR) olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda dondurma işlemi yapılabilir. Yumurta dondurma işlemi, yumurta toplama işleminin yapıldığı gün işlemden 2 saat kadar sonra, embriyo dondurma işleminde kullanılan solüsyonlar ve taşıyıcılar kullanılarak dondurulur.