Covid-19 Testleri - Hastane, Evde, İşyerinde Güvenle!

Monthly Archives Mayıs 2022

Mesane Kanseri Belirtleri, Tanı ve Tedavisi

 

Belirtilere Dikkat Ederek Mesane Kanserine Karşı Önleminizi Alın
Mesane Kanseri Belirtilerinden Biri İdrarda Kan Görülmesidir

Mesane kanseri belirtilerinden biri idrarda görülen kan olabilir. İdrarda kan taş hastalığı veya prostat büyümesi gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir ya da mesane kanseri gibi ciddi bir hastalığın da erken belirtilerinden biridir.
İdrarda görülen kanın neden kaynaklandığı  mutlaka belirlenmesi gerekir. Çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonu, taş hastalığı, prostat büyümesi gibi iyi huylu hastalıklar nedeniyle ortaya çıksa da özellikle mesane kanseri gibi daha ciddi ve kötü huylu bir hastalığa bağlı da oluşabilir.

İdrarda kan görme toplumda sık görülen ve sıklığı %2,5’tan %20’ye kadar değişen klinik bir bulgudur. Pratikte karşımıza iki şekilde çıkmaktadır. Hastanın daha hızlı şekilde hekime gelmesini sağlayan, idrarda gözle görülebilecek miktarda kan olması ‘‘makroskopik hematüri’’, gözle görülmeyen fakat mikroskop ile incelemede 3’ten fazla kırmızı kan hücresinin bulunması ise ‘‘mikroskopik hematüri’’ olarak tanımlanır.

Belirtileri Gözlemlemek ve Farkında Olmak Hayat Kurtarıyor

İdrarda görülen kanın oluş şekli, pıhtı varlığı ve özel bir şekil almış olması, ağrının eşlik etmesi ve idrarın hangi aşamasında kan görüldüğü klinik değerlendirmede önem taşır.

İdrar başlangıcındaki kan, üretra-idrar kanalı kaynaklıdır ve çoğunlukla enfeksiyona bağlı gözlenir. Öncesi olan yan ağrısı çoğunlukla böbrek taşı düşürmeyi işaret ederken, ağrısız ve pıhtılı kan görülmesinin en sık sebebi mesane kanseridir.

Mesane Kanseri Daha Çok 50 Yaşından Sonra Görülmektedir

Mesane kanseri erkeklerde prostat, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Erkeklerde kanser vakalarının yaklaşık olarak %7’sini oluşturur. Kadınlarda en sık görülen dokuzuncu kanserdir ve tüm kanser vakalarının %2,5’ini oluşturur.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara (tütün) kullanımı tek başına mesane kanserinin en önemli nedenini oluşturur ve tüm olguların yüzde 40-70’inden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Sigara içen kişilerde mesane kanseri gelişme olasılığı, sigara içmeyenlere kıyasla 2-3 kat daha yüksektir. Mesane kanseri daha çok 50 yaşından sonra görülmektedir.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Mesane kanseri tanısı için en yaygın olarak kullanılan testler idrar tahlili, üriner sistem ultrasonografisi ve sistoskopisidir. (mesanenin endoskopik olarak kamerayla değerlendirilmesi) Tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken tanı ve tedavi ile mesane kanserinden tamamen kurtulmak mümkündür.

Sigara İçen Kişilerde, Sigara İçmeyenlere Kıyasla Mesane Kanseri Gelişme Olasılığı 2-3 Kat Daha Yüksek

Tanı anında çoğunlukla yüzeysel şekilde yani mesane duvarının derinliklerine nüfuz etmemiş şekildedir. Bazı hastalarda ise tanı anında mesane dışına taşmış hatta uzak organlara yayılmış dahi olabilir. Tedavi hastalığın evresine göre yapılmaktadır.

Yüzeysel mesane kanserinde kanserli alanın mesaneden kazınarak temizlenmesi ve sonrasında mesane içine uygulanan çeşitli ilaçlar ile hastalık tedavi edilebilir. Mesane duvarının derinliklerine ilerlemiş hastalıkta ise içerden kazımak yeterli olmayıp mesanenin alınması gerekebilmektedir.

Deneyimli uzman tarafından uygulanan iyi ve yeterli bir tedavi ile birlikte yakın takip yapılması bu hastalıkla mücadele edilmesinde oldukça önem taşımaktadır. Mesane kanseri riskini azaltmak için alınacak başlıca tedbirler sigara kullanımının azaltılması ve mesleki kanserojen maddelerden uzak durulması şeklindedir.

Sonuç olarak baktığımızda idrarda görülen kan, idrar yolu enfeksiyonu ve taş hastalığı gibi durumlardan kaynaklanabileceği gibi mesane kanseri gibi oldukça ciddi ve ölümcül olabilecek bir kanserin de belirtisi olabilir.

İhmal etmeksizin idrardaki kanamanın mutlaka üroloji hekimi tarafından araştırılması gerekmektedir. Hangi sebepten olduğunun tespiti ve ona uygun tedavinin yapılmasının hayat kurtarıcı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Read More

Peygamber Sünneti (Hipospadias)

 

Peygamber Sünneti (Hipospadias) Tanı ve Tedavisi

hagsdhagsdhasgda

Peygamber Sünneti (Hipospadias) Nedir?

Peygamber Sünneti (Hipospadias), yenidoğan her 150-300 erkek bebeğin birinde görülebilen doğumsal bir anomalidir. Peygamber Sünneti, erkek çocuklarda görülebilen doğumsal bir bozukluktur. Normal bir peniste idrar kanalı penis başının ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar.

Peygamber sünnetli veya yarım sünnetli olarak da bilinen bu anomalide penisin ucunda olması gereken idrar deliğinin (üretra dış ağzının) daha alt kısımda sonlanması durumudur. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır. İdrar kanalının açılma noktası testislerden daha geride bile olabilir ve ne kadar geride ise o kadar ciddidir. Ancak olguların çoğunluğunun penis ucuna daha yakın olanlar oluşturmaktadır.

Hipospadias’a Nasıl Tanı Konulur?

Günümüzde gebelik esnasında ultrason ile doğum öncesi tanı koymak mümkündür. Bu mümkün olmadıysa doğduğu andan itibaren yapılacak klinik muayene ile kolaylıkla tanı konur. Nadiren hipospadiaslı çocuklarda prepusium (sünnet derisi) normal ve tam olabilir. Bu durumlarda sünnet derisi geriye doğru sıyrılmadan uca yakın hipospadiaslar tespit edilemeye bilir. Çocuk idrar kanalının yerleşim yeri nedeniyle karşı tarafa doğru değil ayaklarına doğru çişini yapar.

Hipospadias Tedavisinin Önemi Nedir?

Hipospadiaslı bebekler 1-2 yaş civarında Çocuk Cerrahisi Uzmanı tarafından gerçekleştirilecek cerrahi girişim ile tedavi edilmelidirler. Sorun erken dönemde belirlenememesi durumunda çocuk sünnet olana kadar durum anlaşılamayabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kanalı darlıkları, işeme güçlükleri ve hatta çok ileri ve tedavi edilmemiş vakalarda böbrek yetmezliğine yol açabilir. Erişkin yaşa kadar tedavi edilmeyen hipospadiaslı kişilerde cinsel fonksiyon bozuklukları da görülebilmektedir.

Ayrıca ilerleyen dönemlere kadar tedavi edilmezse çocuk sahibi olunmasını zorlaştırabilir, engelleyebilir.

Read More